Category Archives: شهر و شورا

اخبار کوتاه شهر و شورا

مسيرگلستان به رباط كريم در پروژه زيرگذر سه راهي آدران بازگشايي شد
بهنام ژاله-سرپرست شهرداري گلستان از بازگشايي مسير شهر گلستان به رباط كريم در تقاطع سه راهي آدران با طرح ضربتي و شبانه روزي شهرداري خبر داد. عليرضا عرب، ظهر سه شنبه با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با طرح ضربتي و جهادي شهرداري و پايان آسفالت سقف پروژه زيرگذر سه راهي آدران، اين پروژه در مسير گلستان به رباط كريم در كمتر از سه ماه اجرا و بازگشايي شد.عرب افزود: عمليات اجرايي اين پروژه با برآورد اوليه دوازده ميليارد ريال هزينه به طول ۴۵۰ و عرض ميانگين ۱۰ متر از اواخر تابستان ۱۳۹۶ آغاز شد و اكنون با اجراي دو فاز به بهره برداري عموم شهروندان فهيم گلستاني رسيد.وي با اشاره به اينكه خدمت بي منت سرلوحه خدمتگذاري ما است، افزود: اكثر درآمدهاي شهرداري از محل عمومي و از طريق شهروندان تأمين مي شود كه مديريت شهري علي رغم تنگناها و مشكلاتي كه با آنها دست و پنجه نرم مي كند، در تلاش است مشاركت شهروندان را ارج نهاده و با اجراي پروژه هاي متنوع عمراني و خدماتي رضايت آنها را به دست آورده و نشاط اجتماعي را در آنها افزايش دهد.سرپرست شهرداري گلستان تنوع كاري شهرداري گلستان را يكي از نقاط قوت شهرداري دانست و افزود: سعي ما در مجموعه شهرداري بر اين بوده تا حقوق شهروندي در بعد اجتماعي و ساير ابعاد تحت حوزه شهرداري را در حد توان كه وظيفه ما بوده به انجام برسانيم و به لحاظ وسعت محدوده خدمات و تنوع كاري شهرداري قطعاً ياري و مساعدت شهروندان به عنوان يكي از بازوهاي اجرايي شهرداري، باعث ايجاد انگيزه بيشتر و مضاعف شدن تلاش ها براي خدمتگزاري خواهد بود.وي در پايان از همه شهروندان خواست با دستان پر توان خويش به ياري خدمتگزاران خود در شهرداري و شوراي اسلامي شهر بشتابند تا شاهد گسترش توسعه و عمران و آبادي شهر بوده و شهري در شأن ايشان بسازيم و بر خود وظيفه مي دانم از همه كساني كه ما را در ارائه خدمات بيشتر ياري نموده اند تقدير و تشكر نمايم.
گذرهاي شمالي تهران ساماندهي شد
معابر شمال تهران با هدف نگهداشت، تردد ايمن و روان وسايل نقليه با پخش بيش از ۳۲ هزار تن آسفالت نوسازي و بهسازي شد.به گزارش روابط‌ عمومي شهرداري منطقه يك، مهندس بهمن محبوبي معاون فني و عمراني شهرداري اين منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تا كنون بيش از۳۲ هزار تن آسفالت در معابر شهري شمال تهران به صورت دستي و مكانيزه پخش شده است.محبوبي گفت: عمليات اجرايي شامل بيش از ۲۵ هزار تن روكش و لكه گيري دستي و ۷ هزار تن روكش مكانيزه بوده است.وي تصريح كرد: از مقدار ۷ هزار تن روكش مكانيزه بيش از ۳ هزار تن لكه گيري مكانيزه و ۴ هزار تن تراش و روكش انجام شده است.معاون فني و عمراني شهرداري منطقه يك افزود: مرمت و لكه گيري معابر به صورت روكش آسفالت مكانيزه در معابري چون خيابان شهيد سباري، خيابان شهيد پور ابتهاج، خيابان شهيد موحددانش وخيابان شهيد زبردست به صورت شاخص اجرا شده است.مهندس محبوبي نگهداشت شهر را از مهمترين اقدامات جاري شهرداري جهت ساماندهي و خدمات رساني مناسب به درخواست هاي شهروندان دانست و تصريح كرد: نگهداشت از وظايف اصلي شهرداري است كه به حفظ وضعيت موجود مي پردازد و براي اجراي بهتر آن دفترچه نگهداشت براي همه محلات تنظيم شده كه هر موردي در آن با نشاني كامل، نوع مشكل و عمليات مورد نياز و… مشخص شده و در حال اجراست.وي گفت: لوله گذاري،تعريض، پياده رو سازي، اجراي تك جدول و نيم نهر، اجراي نهر سرپوشيده، لكه گيري آسفالت معابر و… از جمله اقدامات اجرايي در طرح نگهداشت شهر در حوزه فني و عمراني است.
لزوم صدور شناسنامه ايمني براي تمامي ساختمان‌ها
شهردار منطقه ۲۲ شهر تهران با بيان اينكه هنوز شناخت دقيقي از وضعيت ايمني ساختمان‌هاي واقع در منطقه نداريم گفت: بي ترديد بايد براي تمام ساختمان‌هاي موجود شناسنامه ايمني صادر شود؛ به شكلي كه تك تك برج‌ها، پاساژها و اماكن تجمع عمومي بايد با همكاري مردم و هيات مديره مجتمع‌ها مورد بررسي قرار گيرند.علي نوذرپور در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص آمادگي منطقه ۲۲ براي مقابله با بلاياي طبيعي و رعايت سطح ايمني در ساخت و سازهاي منطقه ۲۲ گفت: در مناطق ۲۲ گانه تمهيداتي در نظر گرفته شده از جمله سوله‌هايي براي مديريت بحران ايجاد شده و در ذيل ايجاد اين سوله‌ها فعاليت‌ها و تدابيري اتخاذ شده است اما واقعيتي كه در منطقه ۲۲ وجود دارد اين است كه ما شناخت دقيقي از وضعيت ايمني ساختمان‌هاي واقع در منطقه نداريم. بي ترديد بايد براي تمام ساختمان‌هاي موجود شناسنامه ايمني صادر شود. به شكلي كه تك تك برج‌ها، پاساژها و اماكن تجمع عمومي بايد با همكاري خود مردم و هيات مديره مجتمع‌ها مورد بررسي قرار گيرند.وي افزود: در حال حاضر مشكلات ايمني ساختمان‌ها به طور كامل احصا نشده و به تبع آن راهكار مناسبي نيز براي مقابله با حوادث در آنها انديشيده نشده است. قطعا بايد اين ساختمان‌ها ايمن سازي شوند و شناسنامه ايمني آنها نيز صادر شود. اين موارد در دستوركار ما قرار گرفته است.نوذرپور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به لزوم آموزش به شهروندان در حوزه رخداد حوادث و بلاياي طبيعي اشاره كرد و افزود: قطعا آموزش همگاني مردم از بحث‌هاي جدي قلمداد مي‌شود. بايد در مديريت بحران مردم آموزش‌هاي مستمر را فرابگيرند و بايد همه يقين داشته باشند كه آموزش‌هاي مقطعي و لحظه‌اي براي مقابله با حوادث و بلاياي طبيعي كافي نيست. همه گروه‌هاي اجتماعي آموزش‌هاي متناسب را فرابگيرند. به اين ترتيب جامعه آمادگي لازم را پيدا مي‌كند تا در هر لحظه با حوادث و بلاياي طبيعي بتواند مقابله كند.

به دنبال ناكارآمدي مديريت جديد شهري نباشيم

شهردار منطقه ۶ با اشاره به اينكه تا كنون ۵۲ شهردار در بلديه تهران خدمت رساني كرده اند گفت: بعد از انقلاب نيز ۱۶ شهردار داشته ايم كه هر كدام از آنها رويكرد خاص و منحصر به فرد خودشان را داشته اند و نبايد به دنبال ناكارآمدي مديريت جديد شهري بود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۶، عظيم بابايي در جمع مديران منطقه توضيح داد: بايد بپذريم كه هر شهرداري رويكرد و مشي خاص خود را دارد و بايد به مديريت جديد شهر تهران فرصت خدمت رساني داد.او با اشاره به اينكه مديريت ها موروثي نيست كه براي يك نفر باقي بماند اشاره كرد: منطقه ۶ از جمله مناطقي است كه پروژه هايش همچون سابق در حال پيشرفت است و ذره اي كوتاهي در خدمت رساني به شهر و شهروندان نداشته ايم.بابايي با بيان اينكه خدمت رساني به شهر با تمام توان ادامه خواهد يافت گفت: در حال ساماندهي امور هستيم و رويكرد آقاي نجفي اميد، شكوفايي و رسيدگي به محرومان شهر است.شهردار منطقه ۶ تصريح كرد: طبيعي است كه هر شهرداري بايد در بدو ورود سازمان خود را حفظ كند تا در مرحله بعد فعاليت هاي مورد نياز شهر به سرانجام رسد و بايد منطقي فكر كرده و به مديريت جديد فرصت داد.بابايي با بيان اينكه در دوران شهردار قبلي نيز مدتي براي ساماندهي امور در نظر گرفته شده بود گفت: كارهاي نگهداشت شهر و پيشبرد پروژه هاي بالاي ۵۰ درصد همچون سابق صورت مي گيرد.شهردار منطقه ۶ همچنين گفت: اولويت حال حاضر شهر تهران با حمل و نقل و ترافيك است و بايد تلاش كنيم مديريت جديد شهري تهران موفق باشد.بابايي اضافه كرد: ما به عنوان افرادي كه حقوق حرفه اي مي گيريم بايد حرفه اي نيز خدمت كرده و با تغيير مديريت ها به دنبال سنگ اندازي نباشيم.

دميدن روح تازه به خيابان تاريخي انقلاب

دكتر عيسي عليزاده مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران با بيان اينكه با انجام پروژه پيرايش محور انقلاب، اين خيابان تاريخي احيا شد، گفت: با اين اقدامات زندگي به اين محور بازگشت؛ اصل كار نه تنها نماسازي و جداره سازي بلكه احياي محور و مرمت بود.
به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان زيباسازي شهرتهران، دكتر عليزاده درمورد پروژه پيرايش محور انقلاب حدفاصل چهارراه وليعصر تا ميدان فردوسي ادامه داد: ما خيابان انقلاب را به دليل پيشينه تاريخي و هويتي كه دارد به عنوان يك محور فرهنگي و تاريخي مي بينيم، اين خيابان نشان‌دهنده شروع معماري مدرن در ايران است، به عبارت ديگر براي ما مهم نيست كه اين خيابان مربوط به چه دوره‌اي بوده و چه هويتي دارد بلكه مهم اين است كه از لحاظ معماري و تاريخي محوري ارزشمند است.او با بيان اينكه براي حفظ تاريخ و هويت خيابان انقلاب تصميم گرفتيم بناهاي اين خيابان را مرمت و بازسازي كنيم، افزود: با اين رويكرد ساختمان ها را شناسايي كرديم و با مالكين آنها صحبت كرديم، رويكرد ما بر روي بناها كاملاً مرمتي بود به اين صورت كه اصل كارمان را برگرداندن اصالت هر بنا به خود بنا قرار داديم لذا به هيچ عنوان وارد بحث هاي سليقه اي نشديم.عليزاده با تاكيد براينكه هدف سازمان برگرداندن بنا به اصالت اصلي خود است، گفت: بر روي هر ساختماني كه كار مي كنيم، رنگ آن را سوناژ مي زنيم و غبار سال هاي كه بر روي اين ساختمان نشسته است را مي زداييم؛ اين ساختمان ها داراي قدمتي بين ۴۰ تا ۷۰ سال هستند و به همين دليل به مرور زمان در مواردي در بناي ساختمان ها دخل و تصرفي رخ داده و تخلف صورت گرفته مثلاً قمستي به ساختمان اضافه شده و نماي بيروني را نا زيبا شده، سعي داريم اين تخلفات را از بين ببريم.او درباره شيوه شروع كار و چگونگي تعامل با مالكين، ادامه داد: ابتدا ابلاغيه به تمام مالكيني كه در محدوده بودند، ارسال شد، در اين ابلاغ اطلاع رساني كرديم كه سازمان زيباسازي طرح ساماندهي و مرمت جداره ها را شروع كرده و از مالكان خواستيم كه روي نماي ساختمان ها تغييراتي ايجاد نكنند. در مرحله دوم بروشوري براي مالكين فرستاديم كه در آن بروشور نمونه كارهاي خود را به آنها نشان داديم و گفتيم كه تعريف ما از حذف زوائد چيست و به صورت گرافيكي دو نمونه بنا را نشان داديم كه قبل و بعد از پيرايش به چه صورت مي شود. سپس محور مورد نظر را به ۴ حوزه تقسيم بندي كرديم و براساس آن براي مالكان دعوتنامه فرستاديم و به صورت حضوري طرح را براي آنان توضيح و به سوالات آنها پاسخ داديم.به گفته مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران برخي از مالكين پس از دعوت عمومي در جلسه حضور پيدا نكردند بنابراين تصميم گرفتيم از آنان به صورت خصوصي دعوت كنيم و طرح را به طور كامل براي آنان توضيح دهيم و در نهايت با آنها تفاهم نامه امضا كرديم.او با بيان اينكه همزمان بر روي سه ساختمان شروع به كار كرديم، گفت: به اين صورت مردم به صورت عملي ميبينند كه ما روي ساختمان چه عملياتي انجام مي دهيم و قبل و بعد از ساختمان به چه صورت است كه اين مساله هم بسيار براي كسب نظر مثبت مالكان تاثيرگذار است.عليزاده با بيان اينكه همزمان با اين مراحل با ارگان هاي مختلف جلسه گذاشتيم، افزود: در اين محور، سه منطقه شهرداري داريم، ضلع شمال، شهرداري منطقه ۶، ضلع جنوب و چهارراه وليعصر تا پل كالج، شهرداري منطقه ۱۱ و از پل كالج تا ميدان فردوسي، مربوط به شهرداري منطقه ۱۲ است، با شهرداري مناطق، معاونت هاي خدمات شهري، معاونت هاي شهرسازي جلسه گذاشتيم و آنان را توجيح كرديم كه در اين پروژه با ما هماهنگ باشند لذا در حال حاضر هركدام از مالكين كه براي نما به شهرداري مراجعه مي كنند به ما ارجاع داده مي شوند.به گفته او با تمام ارگان هايي كه در اين محور هستند، مثل برق، مخابرات، آب و فاضلات، آتش نشاني، نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي؛ جلسات متعددي برگزار كرديم.مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران گفت: در اين محور ۱۷ شعبه بانك، ۵ ساختمان از ۵ دانشگاه مختلف، ساختمان هايي از بنياد مستضعان و بنياد شهيد، ستاد فرمان امام و اوقاف وجود دارد كه به صورت جداگانه از هر يك از اين ارگان ها نامه اي ارسال و درخواست كرديم ساختمان هاي تحت مالكيت خود را معرفي كنند، همزمان با تك تك مالكين تفاهم نامه امضاء كرديم، مناقصه برگزار شد و بر ساختمان هاي كه ساكنين آن تفاهم نامه را امضا كردند، شروع به كار كرديم.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران: مترو هر سال ۷۰۰ ميليارد تومان زيان مي‌دهد

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران گفت: ثبت نام طرح ترافيك از دي و بهمن ماه آغاز مي شود و در حال بازنگري در كليت نحوه صدور طرح هاي ترافيك هستيم.
محسن پورسيدآقايي در حاشيه جلسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه در حوزه حمل و نقل با كمبود منابع زيادي مواجه هستيم، گفت: اين كمبود منابع بايد از طرق مختلف تأمين شود كه يا بايد اين منابع از سوي دولت تامين شده و يا شهرداري در قالب اخذ عوارض مختلف اين بودجه را تأمين كند.وي ادامه داد: درخواست اخذ عوارض را به شورا ارائه خواهيم كرد، شهرداري بدون مجوز شورا نمي‌تواند نسبت به انجام هر كاري اقدام كند و نكته قابل توجه اين است كه اگر منابع تأمين نشود اوضاع ترافيك همچنان ادامه مي‌يابد.پورسيدآقايي در پاسخ به اين پرسش كه چرا براي تامين هزينه هاي مترو سهام مترو را وارد بورس نمي كند گفت: هيچ سرمايه گذاري حاضر نيست به دليل زيان ده بودن مترو در آن سرمايه گذاري كند، مترو هر سال ۷۰۰ ميليارد تومان زيان مي‌دهد و شركت زيان ده امكان پذيرش در بورس را ندارد.وي با بيان اينكه مردم در پرداخت عوارض در ضررها سهيم نمي‌شوند بلكه مترو در حال ارائه خدمات به مردم است و بايد هزينه‌هاي آن تامين شود، گفت: يا دولت بايد اين هزينه‌ها را پرداخت كند يا شهرداري كه جاي سوال است شهرداري از كجا مي‌خواهد اين منابع را تامين كند كه يا بايد عوارض ساختماني بگيرد و يا ماليات.معاون شهردار تهران با بيان اينكه روزانه حدود دو ميليون مسافر با مترو جابجا مي‌شود، گفت: هزينه‌اي كه به مردم در صورت نبود مترو تحميل مي‌شود به مراتب بيشتر از اين عوارض است.وي در مورد سرانجام طرح ترافيك و اين كه چرا با وجود آن كه در آذر ماه به سر مي بريم هنوز ثبت نام طرح ترافيك آغاز نشده است گفت: معمولا ثبت نام در دي ماه و بهمن ماه انجام مي‌شده است.پورسيدآقايي در پاسخ به اين پرسش مبني بر تغيير در روند صدور طرح ترافيك گفت: دستگاه‌هاي نظارتي انتقاداتي به شيوه صدور طرح ترافيك داشتند كه در حال حاضر در حال انجام مطالعات براي بازنگري در اين مسئله هستيم كه مردم راحت‌تر بتوانند در مناطق مركزي شهر تردد داشته باشند.وي در خصوص فعاليت كارمندان بيكار در مترو گفت: در مديريت قبلي و در سال ۹۱ تعداد زيادي نيروي مازاد در مترو جذب شد كه تخلف مديريت قبلي بود و حتي پرونده آن در سازمان بازرسي كل كشور مفتوح و به دادگاه ارسال شده است؛ چرا كه اين جذب نيرو بر اساس ضابطه نبوده و تنها بر اساس رابطه بوده است. معاون شهردار تهران با بيان اينكه براي حل مشكل نيروي مازاد به فكر چاره هستيم، ‌افزود: البته خطوط مترو توسعه يافته و نياز به تعديل نيرو نيست بلكه اين افراد را در خطوط جديد به كار مي‌گيريم و حتي ممكن است با افتتاح خطوط ديگر با كمبود نيرو مواجه شويم كه البته نيروهاي زيادي در طي سال‌هاي اخير جذب شده‌اند. وي در مورد پيشنهاد مناظره‌اش با قاليباف درباره خط هفت مترو گفت: بنده اعلام كرده‌ام كه اگر شهردار تهران معتقد است كه بستن خط هفت سياسي است حاضرم كه استدلال‌هاي حرفه‌اي و كاري را با وي مطرح كنم و حتما ايشان دلايل كارشناسي ما را قبول كرده‌اند كه اعلام آمادگي براي انجام مناظره را نپذيرفتند و واكنشي نشان نداند. پورسيدآقايي در باره سرانجام ورود اتوبوس‌هاي مجارستاني نيز اظهاركرد: قرار است بانك خارجي فاينانس بدهد كه براي تضامين آن شركت‌هاي خصوصي را به بانك شهر معرفي كرديم كه البته فاينانس حدود ۱٫۵ سال طول مي‌كشد.وي همچنين از جلسه با معاون مالي و شهردار تهران براي احياء شركت خدمات ايستگاهي خبر داد و گفت:‌در اين جلسه راهكارهاي احياء شركت خدمات ايستگاهي بررسي شد تا از طريق صدور پروانه براي ايستگاه‌هاي مترو نسبت به تامين مالي اقدام شود.وي افزود: البته ارائه خدمات ايستگاهي به ساخت مترو كمك نمي‌كند و حداكثر مي‌تواند امور ايستگاه را پاسخ دهد. معاون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر تهران با بيان اينكه ۱۰۱ ميليارد تومان رديف اعتباري از دولت براي مترو در نظر گرفته شده است، گفت: تاكنون پول نقدي از دولت دريافت نكرده ايم و اين مبالغ اوراق مشاركت و بدهي هايي است كه از قبل بوده و الان پرداخت مي‌شود. معاون حمل و نقل شهرداري تهران گفت: حدود ۶ هزار ميليارد تومان از اعتبارات شهرداري به حمل و نقل تخصيص داده شده كه ۵۷ درصد در مترو، ۲۰ درصد اتوبوسراني، ۱۲درصد بهره برداري مترو است. پورسيدآقايي ادامه داد: مجموعا ۷۹ درصد اعتبارات در بخش مترو است كه جهت گيري درستي است و اعتباراتي هم در دولت اختصاص داده شد اما متاسفانه دريافت ناچيز بوده است. معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه ۱۰۱ ميليارد تومان رديف اعتباري از دولت براي مترو در نظر گرفته شده است، گفت: تاكنون پول نقدي از دولت دريافت نكرده ايم و اين مبالغ اوراق مشاركت و بدهي هايي است كه از قبل بوده و الان پرداخت مي‌شود. وي در ادامه عنوان كرد: در موضوع جرايم رانندگي نيز مبلغي به شهرداري تهران پرداخت نمي شود كه ميزان مبالغ دريافتي از جرايم رانندگي مي‌تواند كمك بزرگي به شهرداري تهران كند. پورسيدآقايي با بيان اينكه سهم حمل و نقل عمومي كم است، گفت: اصولا در دنيا تاكسي جزو حمل و نقل عمومي نيست اما در ايران جزو حمل و نقل عمومي محسوب مي شود. با همه اينها مجموع حمل و نقل عمومي حدود ۴۵ درصد است و ۶۵ درصدي كه قبلا عنوان شده بايد اصلاح شود، مترو و اتوبوس نيز ۲۲ درصد است.معاون حمل و نقل شهرداري تهران گفت: دليل آنكه بيش از نيمي از سفرها مربوط به خودروهاي شخصي است، اين است كه عوارض استفاده از ماشين شخصي زياد نيست و كمبود منابع براي توسعه حمل و نقل عمومي وجود دارد. به عنوان مثال فقط براي تكميل هفت خط مترو نزديك به ۲۲ هزار ميليارد تومان كمبود اعتبار داريم.

محمد علي نجفي شهردار تهران اعلام كرد: تغيير ساختار شهرداري تا يك سال آينده

شهردار تهران با تاكيد بر ضرروت تغيير در ساختار اداري شهرداري گفت: دو بخش وجود دارد كه بايد به صورت فوري‌تر در موردش تصميم بگيريم كه يكي بخش امور بانوان و ديگري خزانه شهرداري است.
محمدعلي نجفي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در تشريح اظهارات اخير خود در ديدار با اهالي فرهنگ و رسانه مبني بر اينكه تهران داراي مشكلات امنيتي است كه تاكنون از آنها صحبت نشده است، گفت: اين مساله در مورد شهر تهران نبود، بلكه راجع به مديريت در شهر تهران بود و گفتم كه من در مدتي كه در شهرداري تهران مشغول هستم؛ در ارتباط با مسائل مالي، اقتصادي و سياسي در شهرداري صحبت كردم، اما در مورد مسائل امنيتي و مشكلاتي كه در اين حيطه وجود دارد، تاكنون سخني نگفتم و هر وقت كه لازم باشد، در مورد اين مساله صحبت خواهم كرد. در مجموع بحث بنده مربوط به مسائل عمومي امنيتي شهر و شهروندان نبوده و منظورم چيز ديگري بود.وي همچنين با اشاره به دستور ويژه‌اي كه براي اصلاح ساختار تشكيلاتي شهرداري صادر كرده است، تصريح كرد: يكي از بزرگترين مشكلات شهرداري تهران كه در گذشته به آن كم پرداخته شده‌است، مساله ساختار تشكيلاتي شهرداري است، متاسفانه اين ساختار از انسجام و هماهنگي لازم برخوردار نيست و بيش از حد گسترده شده است.شهردار تهران با انتقاد از ساختار اداري شهرداري ادامه داد: اين ساختار بايد به ساختاري چابك و از نظر علمي قابل دفاع تبديل شود، در همين راستا به معاونت برنامه‌ريزي ابلاغ كردم كه اين كار را در دو فازصورت دهد. فاز اول به اقدامات نسبتا فوري اختصاص دارد و فاز دوم به اقدامات اساسي مختص است تا بتوانيم با استفاده از نظر استادان دانشگاه و كارشناسان به يك ساختار نهايي برسيم و اين روند احتمالا حدود يك سال زمان خواهد برد.نجفي با اشاره به اينكه از معاونت برنامه‌ريزي و توسعه خواسته است؛ ظرف يك هفته برنامه خود را ارائه دهد، خاطرنشان كرد: دو بخش از شهرداري وجود دارد كه بايد به صورت فوري‌تر در موردش تصميم بگيريم كه يكي بخش امور بانوان و ديگري خزانه شهرداري است.وي خاطرنشان كرد: بخش امور بانوان از دو جهت فوريت و اهميت دارد، از يك سو در مجموعه بزرگ شهرداري، تعداد زيادي از همكاران ما بانوان هستند، از سوي ديگر در شهر تهران ۵۰ درصد شهروندان خانم هستند، در نتيجه بايد هر چه زودتر براي خارج كردن تهران از اين وضعيت مردانگي صرف فكري بكنيم، به همين دليل خواسته‌ام كه بررسي‌هاي لازم در اين بخش صورت گرفته و ظرف يك ماه پيشنهادات ارائه شود.شهردار تهران با اشاره به اينكه دومين بخش از شهرداري كه نياز به طرح فوري دارد، خزانه مركزي است، افزود: با توجه به مشكلاتي كه شهرداري از نظر درآمد و هزينه دارد، خزانه شهرداري بايد از اين حالت پراكندگي خارج شود. در همين راستا من درخواست كردم كه در اين دو مورد در عرض يك ماه طرحي براي تغيير ساختار تهيه شود.او ادامه داد: شهرداري در آينده خزانه واحد مركزي خواهد داشت؛ منتهي براي تهيه اين خزانه واحد بايد كار كارشناسي صورت بگيرد و براي اجراي تمام اين موارد خواسته‌ام كه شوراي راهبردي با استفاده از نيروهاي داخل و خارج از شهرداري تشكيل شود و اين كار را دنبال كند. به نظر من اين اقدام يكي از اساسي‌ترين كارهايي است كه شهرداري تا چهار سال آينده صورت خواهد داد.

اخبار کوتاه شهر و شورا

رئيس مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران منصوب شد
شهردار تهران در حكمي رئيس مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران را منصوب كرد. محمدعلي نجفي با صدور حكمي براي دكتر محمدرضا جوادي يگانه او را كه پيش از اين رئيس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد بود به عنوان رئيس مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران منصوب كرد.در حكم شهردار تهران براي جوادي يگانه آمده است: ” نظر به تخصص، تعهد و شايستگي هاي علمي و مديريتي جنابعالي، شما را به عنوان رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران منصوب مي كنم و اميد است با تمركز بر نيازهاي مطالعاتي و پژوهشي نظام مديريت شهري، به توسعه و تعميق فعاليت هاي آن مركز اهتمام بورزيد. انتظار مي رود مجموعه سياست ها و فعاليت هاي حوزه تحت تصدي خود را بر اساس اسناد فرادست و برنامه هاي مصوب شهرداري تهران و برنامه هاي اعلان شده اينجانب براي اداره شهر، تنظيم و با همكاري و مشاركت معاونان و مديران تحت نظر شهردار و همفكري و همراهي مجموعه بزرگ و ارزشمند مديران، كارشناسان و كاركنان شهرداري تنظيم و دنبال فرماييد.از درگاه خداوند متعال دوام توفيق جنابعالي را در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي، تحقق منويات مقام معظم رهبري، پيشرفت و آباداني تهران و تأمين آسايش و آرامش شهروندان عزيز مسالت دارم.”
گره‌گشايي معضل زمين‌هاي رها شده راه آهن
سالهاست كه موضوع انتقال خط راه آهن تهران-تبريز به زير زمين و رها سازي زمين‌هاي سطح آن خبرساز شده است، قرار بود خط راه آهن به زير زمين برود و بعد از آن زمين هايي كه آزاد مي شود به نفع عموم مورد بهره برداري قرار گيرد كه نشد!‌خطوط راه آهن به داخل تونل رفت، اما زمين ها نه تنها به فضاي سبز و.. بدل نشد بلكه بلاي جان اهالي محل نيز شد و عدم روشنايي مناسب، خاكي بودن زمين و… موجب شد اين چندهكتار زمين به فضاي بي دفاع شهري بدل شود كه آسايش اهالي محل را مختل كند، با اينكه بارها و بارها مسئولان امر در مديريت قبلي شهرداري به اهالي محلات منطقه ۱۷ و ۱۸قول بهبود اوضاع را دادند؛ اما هيچ اتفاق مثبتي رخ نداد و حالا معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران كه پيش از اين مديرعامل شركت راه آهن بوده است، خبرهاي خوبي از رخدادهاي مهم در اين حوزه مي دهد.محسن پورسيد آقايي در گفت وگو با ايسنا، در مورد زمين هاي چندهكتاري رها شده خط راه آهن تهران-تبريز در منطقه ۱۷ و ۱۸ گفت: از روابط و ارتباطم در شركت راه آهن و وزارت راه استفاده خواهم كرد تا هرچه سريعتر مشكلات ايجاد شده در پي اين مهم، رفع شود.وي با بيان اينكه خوشبختانه شهردار تهران نيز بر روي اين موضوع حساس بوده و دستور پيگيري داده اند تصريح كرد: با محوريت بنده و با همكاري مابقي معاونين جلسه‌اي با مسئولان شركت راه آهن در زمينه تعيين تكليف زمين هاي رها شده خواهيم داشت تا به جمع بندي و تفاهم در مورد زمين‌هاي منطقه ۱۷ و ۱۸ برسيم.معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه شهرداري تهران كليت انجام تهاتر با شركت راه آهن را پذيرفته است، گفت: در شهرداري موضوع تهاتر حل شد اما اينكه به چه مقدار و كجا باشد بايد مورد مذاكره قرار گيرد كه در جلسه آتي با مسئولان راه آهن اين مهم بررسي مي شود.

اخبار کوتاه شهر و شورا

تسهيل و تسريع در فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني
شهردار منطقه ۷ از تسهيل و تسريع در فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني در بافت هاي فرسوده منطقه خبر داد. به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه ۷، سميه حاجوي با اعلام اين مطلب افزود: بيش از ۳۰ درصد بافت فرسوده سطح منطقه با ارائه بسته هاي تشويقي سازمان نوسازي شهر تهران نوسازي شد.وي خاطرنشان كرد: مشاوره به شهروندان از طريق دفاتر سه گانه خدمات نوسازي سازمان نوسازي شهر تهران مستقر در محدوده منطقه ۷ به مالكين در صورت تجميع املاك، اعطاي تسهيلات عوارض صدور پروانه به صورت رايگان، واگذاري گذر رايگان (گذرهايي كه شارع عام نباشند) در صورت تجميع املاك، ارائه طراحي نما با هويت ايراني اسلامي بصورت رايگان و راهنمايي درخصوص اعطا تسهيلات بانكي از جمله خدماتي است كه به صورت رايگان به شهروندان منطقه ارائه مي شود.شهردار منطقه ۷ تصريح كرد: معاونت شهرسازي و معماري منطقه در نظر دارد با تسهيل و تسريع در فرآيند صدور پروانه هاي ساختماني در محدوه بافت فرسوده با هماهنگي بيشتر دفاتر خدمات الكترونيك شهر و دفاتر خدمات نوسازي مستقر در محدوده منطقه نسبت به فرآيند سهولت و تشكيل پرونده به صورت قرارداد مشاركت در ساخت تا اخذ جواز ساختماني و ايفاي صد در صدي برنامه زمان بندي شده توسط سازمان نوسازي شهر تهران به تعهدات خود عمل كند.به گفته وي درصورت نوسازي در پلاك هاي واقع در بافت فرسوده مصوب تسهيلاتي مانند وام مسكن، معافيت كامل از پرداخت عوارض، واگذاري يك طبقه متراكم تشويقي، اعطاي انشعابات آب و فاضلاب و گاز و وديعه مسكن به مالكين در پروژه هاي تجميعي بزرگ مقياس (تجميع چند پلاك)، صدور پروانه ساختماني بر اساس تجميع فيزيكي پلاك ها و موكول كردن تجميع ثبتي به زمان دريافت پايان كار از سوي شهرداري به مالكان تعلق مي گيرد. حاجوي با اشاره به اينكه نوسازي در بافت فرسوده يك فرآيند زمان بر است و نيازمند مشاركت و همراهي شهروندان است، خاطرنشان كرد: بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده براي كاهش آسيب هاي ناشي از حوادث غيرمترقبه، سهولت دسترسي به اين مناطق در مواقع بروز حوادث، كاهش آسيب هاي اجتماعي، افزايش ميزان نفوذپذيري بافت فرسوده و سرزندگي محلات ضروري است. لذا نوسازي بافت‌ فرسوده در اولويت كاري اين منطقه قرار دارد.

شهر آفتاب ميزبان بازديدكنندگان دومين نمايشگاه بين المللي خودرو

 

دومين نمايشگاه بين المللي خوردوي تهران با مشاركت ۱۶ كشور با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، مديران خودروئي كشور، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و روساي انجمن ها و اتحاديه هاي مرتبط در محل نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب گشايش يافت.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني نمايشگاه خودرو تهران: اين نمايشگاه كه در آن نوين ترين توليدات كمپاني هاي خودروساز داخلي و خارجي به نمايش درآمده است؛ تا ۱۰ آذر ماه ميزبان بازديدكنندگان و علاقه مندان به صنعت و بازار خودرو خواهد بود.در دومين نمايشگاه بين المللي خوردوي تهران پنجاه كمپاني و شركت خودروئي از جمهوري اسلامي ايران و ۱۶ كشورآلمان، فرانسه،سوئيس، چين، هند، اتريش، كره جنوبي،هلند، ژاپن، تركيه،روسيه، انگليس، اسپانيا، ايتاليا، تايوان در كنار شركت ها و خودروسازان ايراني به عرضه و ارائه توليدات خود پرداخته اند.اين نمايشگاه در فضايي به وسعت ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع به صورت رسمي افتتاح شد و در مراسم افتتاحيه ۲ محصول جديد گروه خودوسازي سايپا نيز رونمائي شد كه اين محصولات شامل يك كشنده جديد شركت سايپا ديزل و محصول جديد از سايپا سيتروئن است. همچنين قرار است طي روزهاي برگزاري نمايشگاه ۱۵ محصول جديد ديگر كمپاني هاي خودروساز داخلي و خارجي رونمائي مي شود. معاون وزير صنعت،معدن و تجارت در حاشيه مراسم افتتاح اين نمايشگاه گفت:: همه قراردادهاي خودرويي پسابرجام، صادرات گراست.منصور معظمي افزود: اولويت همكاري با خارجي ها، با شركت هايي است كه بخواهند در ايران سرمايه گذاري كنند و اكثر شركت هاي حاضر در اين نمايشگاه نيز يك همكار يا شريك ايراني دارند.وي كه رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) است، تاكيد كرد: درهاي كشور به طور كامل به روي خودروهاي خارجي باز نشده است و محدوديت هايي در اين راستا قائل شده ايم.وي اضافه كرد:به همه شركت هاي صاحب برند مورد تاييد خارجي كه حضور در بازار ايران را خواستارند خوش آمد مي گوييم اما اگر فقط به دنبال صادرات باشند برايشان محدوديت قائل مي شويم.جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، ايجاد زمينه ورود دانش و تكنولوژي هاي روز صنعت خودروسازي به داخل كشور، يافتن بازارهاي جديد صادراتي، ايجاد اشتغال پايدار، حركت به سمت توليد خودروهايي با مصرف كم و متناسب با محيط زيست برخي از اهداف برگزاري نمايشگاه بين المللي خودرو تهران است.سال گذشته بازديد بيش از يك ميليون نفر از نمايشگاه خودرو تهران خبر ساز شد و حالا با توجه به تغيير زمان برگزاري از بهمن به آذر ماه، پيش بيني مي شود تعداد بازديدكنندگان نسبت به سال گذشته بيشتر شود و از اين رو شركت هاي خودروسازي و نمايندگي هاي برندهاي معتبر نيز سعي كرده اند تا با بهترين هاي خود در نمايشگاه حضور يابند. خودروهاي كلاسيك يكي ديگر از بخش هاي مهم دومين نمايشگاه بين المللي خودرو تهران است كه مخاطبان بسياري رو در كنار خود دارد/ در اين بخش ده ها مدل از خودروهاي كلاسيك به نمايش گذاشته شده است.همچنين با توجه به اهميت هواي پاك و معظل آلودگي هواي كلانشهرها از جمله تهران، يكي از سالن هاي نمايشگاه بين المللي خودرو تهران به خودروهاي هيبريدي و برقي اختصاص داده شده است.دومين نمايشگاه بين المللي خودرو تهران تا ۱۰ آذرماه هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ در محل نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب آماده بازديد علاقمندان است.

كافه كتاب درجنوب غرب تهران راه اندازي شد

 

مديريت شهري در منطقه ۱۸ تهران درراستاي ترويج فرهنگ مطالعه و ارتقاء سطح آگاهي شهروندان ، اقدام به راه اندازي كافه كتاب در ساختمان سراي محله شاد آباد كرد.
به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۸ ، بهروز محمد زاده شهردار منطقه با اعلام خبرفوق افزود : اين اقدام فرهنگي و آموزشي كه از سوي اداره اجتماعي و فرهنگي شهرداري ناحيه چهار و با مشاركت معاونت مربوطه و مديريت محله شاد آباد به انجام رسيد ، علاوه بر ترويج فرهنگ مطالعه و ارتقاء سطح آگاهي شهروندان، موجب مشاركت شهروندان در تأمين كتب مخزن ، برپائي نشستهاي فرهنگي ، هنري و ادبي ، پاتوقهاي هم افزايي و هم انديشي اجتماعي ارائه كتاب با موضوعات مختلف ادبي ، تاريخي و همچنين گردآوري شناختنامه و معرفي نخبگان فرهنگي و هنري منطقه خواهد شد.وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خويش اظهارداشت: تجليل از اصحاب هنر و فعالين در عرصه كتابخواني ، كمپين اهداء كتاب به كتابخانه ها ، برگزاري مسابقات كتابخواني و برگزاري نشستهاي نقدادبي و… از ديگر برنامه هاي مشترك اداره اجتماعي وفرهنگي اين ناحيه مي باشد.

اولين پرداخت از ديون پيمانكاران به حسابشان واريز شد

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران گفت: اولين پرداخت از ديون پيمانكاران به حسابشان واريز شد.
به نقل از روابط عمومي معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، سميع الله حسيني مكارم با اعلام خبر پرداخت بخشي از ديون پيمانكاران شهرداري گفت: پرداخت ديون پيمانكاران حقيقي و حقوقي همواره يكي از دغدغه هاي تيم مديريت شهري جديد است.وي با بيان اينكه با تدابير شهردار تهران و پيگيري هاي مجدانه كميته پرداخت ديون شهرداري مستقر در معاونت مالي و اقتصاد شهري، اولين مرحله واريزي پرداخت ديون پيمانكاران و ذينفعان شهرداري تهران از امروز عصر به حسابشان واريز شده است، گفت: پس از طي مراحل متعدد و احصاي بدهي هاي ثبت شده و پايش هاي صورت پذيرفته توسط ادارات كل حسابرسي و مالي و اموال، پرداخت هاي ديون آغاز و به حساب ذينفعان واريز شد.مكارم با بيان اينكه روند پرداخت ديون در معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران كه از امروز آغاز شده است تا پايان سال جاري به صورت مستمر و پشت سر هم ادامه خواهد داشت، خاطر نشان كرد: پيمانكاران بدانند كه پرداخت ديون و بدهي تا ريال آخر همواره جز دغدغه هاي تيم مديريت شهري است و با جديت تامين مالي براي پرداخت بدهي را دنبال خواهيم كرد.