Monthly Archives: آذر ۱۳۹۶

اخبار کوتاه شهر و شورا

مسيرگلستان به رباط كريم در پروژه زيرگذر سه راهي آدران بازگشايي شد
بهنام ژاله-سرپرست شهرداري گلستان از بازگشايي مسير شهر گلستان به رباط كريم در تقاطع سه راهي آدران با طرح ضربتي و شبانه روزي شهرداري خبر داد. عليرضا عرب، ظهر سه شنبه با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با طرح ضربتي و جهادي شهرداري و پايان آسفالت سقف پروژه زيرگذر سه راهي آدران، اين پروژه در مسير گلستان به رباط كريم در كمتر از سه ماه اجرا و بازگشايي شد.عرب افزود: عمليات اجرايي اين پروژه با برآورد اوليه دوازده ميليارد ريال هزينه به طول ۴۵۰ و عرض ميانگين ۱۰ متر از اواخر تابستان ۱۳۹۶ آغاز شد و اكنون با اجراي دو فاز به بهره برداري عموم شهروندان فهيم گلستاني رسيد.وي با اشاره به اينكه خدمت بي منت سرلوحه خدمتگذاري ما است، افزود: اكثر درآمدهاي شهرداري از محل عمومي و از طريق شهروندان تأمين مي شود كه مديريت شهري علي رغم تنگناها و مشكلاتي كه با آنها دست و پنجه نرم مي كند، در تلاش است مشاركت شهروندان را ارج نهاده و با اجراي پروژه هاي متنوع عمراني و خدماتي رضايت آنها را به دست آورده و نشاط اجتماعي را در آنها افزايش دهد.سرپرست شهرداري گلستان تنوع كاري شهرداري گلستان را يكي از نقاط قوت شهرداري دانست و افزود: سعي ما در مجموعه شهرداري بر اين بوده تا حقوق شهروندي در بعد اجتماعي و ساير ابعاد تحت حوزه شهرداري را در حد توان كه وظيفه ما بوده به انجام برسانيم و به لحاظ وسعت محدوده خدمات و تنوع كاري شهرداري قطعاً ياري و مساعدت شهروندان به عنوان يكي از بازوهاي اجرايي شهرداري، باعث ايجاد انگيزه بيشتر و مضاعف شدن تلاش ها براي خدمتگزاري خواهد بود.وي در پايان از همه شهروندان خواست با دستان پر توان خويش به ياري خدمتگزاران خود در شهرداري و شوراي اسلامي شهر بشتابند تا شاهد گسترش توسعه و عمران و آبادي شهر بوده و شهري در شأن ايشان بسازيم و بر خود وظيفه مي دانم از همه كساني كه ما را در ارائه خدمات بيشتر ياري نموده اند تقدير و تشكر نمايم.
گذرهاي شمالي تهران ساماندهي شد
معابر شمال تهران با هدف نگهداشت، تردد ايمن و روان وسايل نقليه با پخش بيش از ۳۲ هزار تن آسفالت نوسازي و بهسازي شد.به گزارش روابط‌ عمومي شهرداري منطقه يك، مهندس بهمن محبوبي معاون فني و عمراني شهرداري اين منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تا كنون بيش از۳۲ هزار تن آسفالت در معابر شهري شمال تهران به صورت دستي و مكانيزه پخش شده است.محبوبي گفت: عمليات اجرايي شامل بيش از ۲۵ هزار تن روكش و لكه گيري دستي و ۷ هزار تن روكش مكانيزه بوده است.وي تصريح كرد: از مقدار ۷ هزار تن روكش مكانيزه بيش از ۳ هزار تن لكه گيري مكانيزه و ۴ هزار تن تراش و روكش انجام شده است.معاون فني و عمراني شهرداري منطقه يك افزود: مرمت و لكه گيري معابر به صورت روكش آسفالت مكانيزه در معابري چون خيابان شهيد سباري، خيابان شهيد پور ابتهاج، خيابان شهيد موحددانش وخيابان شهيد زبردست به صورت شاخص اجرا شده است.مهندس محبوبي نگهداشت شهر را از مهمترين اقدامات جاري شهرداري جهت ساماندهي و خدمات رساني مناسب به درخواست هاي شهروندان دانست و تصريح كرد: نگهداشت از وظايف اصلي شهرداري است كه به حفظ وضعيت موجود مي پردازد و براي اجراي بهتر آن دفترچه نگهداشت براي همه محلات تنظيم شده كه هر موردي در آن با نشاني كامل، نوع مشكل و عمليات مورد نياز و… مشخص شده و در حال اجراست.وي گفت: لوله گذاري،تعريض، پياده رو سازي، اجراي تك جدول و نيم نهر، اجراي نهر سرپوشيده، لكه گيري آسفالت معابر و… از جمله اقدامات اجرايي در طرح نگهداشت شهر در حوزه فني و عمراني است.
لزوم صدور شناسنامه ايمني براي تمامي ساختمان‌ها
شهردار منطقه ۲۲ شهر تهران با بيان اينكه هنوز شناخت دقيقي از وضعيت ايمني ساختمان‌هاي واقع در منطقه نداريم گفت: بي ترديد بايد براي تمام ساختمان‌هاي موجود شناسنامه ايمني صادر شود؛ به شكلي كه تك تك برج‌ها، پاساژها و اماكن تجمع عمومي بايد با همكاري مردم و هيات مديره مجتمع‌ها مورد بررسي قرار گيرند.علي نوذرپور در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص آمادگي منطقه ۲۲ براي مقابله با بلاياي طبيعي و رعايت سطح ايمني در ساخت و سازهاي منطقه ۲۲ گفت: در مناطق ۲۲ گانه تمهيداتي در نظر گرفته شده از جمله سوله‌هايي براي مديريت بحران ايجاد شده و در ذيل ايجاد اين سوله‌ها فعاليت‌ها و تدابيري اتخاذ شده است اما واقعيتي كه در منطقه ۲۲ وجود دارد اين است كه ما شناخت دقيقي از وضعيت ايمني ساختمان‌هاي واقع در منطقه نداريم. بي ترديد بايد براي تمام ساختمان‌هاي موجود شناسنامه ايمني صادر شود. به شكلي كه تك تك برج‌ها، پاساژها و اماكن تجمع عمومي بايد با همكاري خود مردم و هيات مديره مجتمع‌ها مورد بررسي قرار گيرند.وي افزود: در حال حاضر مشكلات ايمني ساختمان‌ها به طور كامل احصا نشده و به تبع آن راهكار مناسبي نيز براي مقابله با حوادث در آنها انديشيده نشده است. قطعا بايد اين ساختمان‌ها ايمن سازي شوند و شناسنامه ايمني آنها نيز صادر شود. اين موارد در دستوركار ما قرار گرفته است.نوذرپور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به لزوم آموزش به شهروندان در حوزه رخداد حوادث و بلاياي طبيعي اشاره كرد و افزود: قطعا آموزش همگاني مردم از بحث‌هاي جدي قلمداد مي‌شود. بايد در مديريت بحران مردم آموزش‌هاي مستمر را فرابگيرند و بايد همه يقين داشته باشند كه آموزش‌هاي مقطعي و لحظه‌اي براي مقابله با حوادث و بلاياي طبيعي كافي نيست. همه گروه‌هاي اجتماعي آموزش‌هاي متناسب را فرابگيرند. به اين ترتيب جامعه آمادگي لازم را پيدا مي‌كند تا در هر لحظه با حوادث و بلاياي طبيعي بتواند مقابله كند.

به دنبال ناكارآمدي مديريت جديد شهري نباشيم

شهردار منطقه ۶ با اشاره به اينكه تا كنون ۵۲ شهردار در بلديه تهران خدمت رساني كرده اند گفت: بعد از انقلاب نيز ۱۶ شهردار داشته ايم كه هر كدام از آنها رويكرد خاص و منحصر به فرد خودشان را داشته اند و نبايد به دنبال ناكارآمدي مديريت جديد شهري بود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۶، عظيم بابايي در جمع مديران منطقه توضيح داد: بايد بپذريم كه هر شهرداري رويكرد و مشي خاص خود را دارد و بايد به مديريت جديد شهر تهران فرصت خدمت رساني داد.او با اشاره به اينكه مديريت ها موروثي نيست كه براي يك نفر باقي بماند اشاره كرد: منطقه ۶ از جمله مناطقي است كه پروژه هايش همچون سابق در حال پيشرفت است و ذره اي كوتاهي در خدمت رساني به شهر و شهروندان نداشته ايم.بابايي با بيان اينكه خدمت رساني به شهر با تمام توان ادامه خواهد يافت گفت: در حال ساماندهي امور هستيم و رويكرد آقاي نجفي اميد، شكوفايي و رسيدگي به محرومان شهر است.شهردار منطقه ۶ تصريح كرد: طبيعي است كه هر شهرداري بايد در بدو ورود سازمان خود را حفظ كند تا در مرحله بعد فعاليت هاي مورد نياز شهر به سرانجام رسد و بايد منطقي فكر كرده و به مديريت جديد فرصت داد.بابايي با بيان اينكه در دوران شهردار قبلي نيز مدتي براي ساماندهي امور در نظر گرفته شده بود گفت: كارهاي نگهداشت شهر و پيشبرد پروژه هاي بالاي ۵۰ درصد همچون سابق صورت مي گيرد.شهردار منطقه ۶ همچنين گفت: اولويت حال حاضر شهر تهران با حمل و نقل و ترافيك است و بايد تلاش كنيم مديريت جديد شهري تهران موفق باشد.بابايي اضافه كرد: ما به عنوان افرادي كه حقوق حرفه اي مي گيريم بايد حرفه اي نيز خدمت كرده و با تغيير مديريت ها به دنبال سنگ اندازي نباشيم.

دميدن روح تازه به خيابان تاريخي انقلاب

دكتر عيسي عليزاده مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران با بيان اينكه با انجام پروژه پيرايش محور انقلاب، اين خيابان تاريخي احيا شد، گفت: با اين اقدامات زندگي به اين محور بازگشت؛ اصل كار نه تنها نماسازي و جداره سازي بلكه احياي محور و مرمت بود.
به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان زيباسازي شهرتهران، دكتر عليزاده درمورد پروژه پيرايش محور انقلاب حدفاصل چهارراه وليعصر تا ميدان فردوسي ادامه داد: ما خيابان انقلاب را به دليل پيشينه تاريخي و هويتي كه دارد به عنوان يك محور فرهنگي و تاريخي مي بينيم، اين خيابان نشان‌دهنده شروع معماري مدرن در ايران است، به عبارت ديگر براي ما مهم نيست كه اين خيابان مربوط به چه دوره‌اي بوده و چه هويتي دارد بلكه مهم اين است كه از لحاظ معماري و تاريخي محوري ارزشمند است.او با بيان اينكه براي حفظ تاريخ و هويت خيابان انقلاب تصميم گرفتيم بناهاي اين خيابان را مرمت و بازسازي كنيم، افزود: با اين رويكرد ساختمان ها را شناسايي كرديم و با مالكين آنها صحبت كرديم، رويكرد ما بر روي بناها كاملاً مرمتي بود به اين صورت كه اصل كارمان را برگرداندن اصالت هر بنا به خود بنا قرار داديم لذا به هيچ عنوان وارد بحث هاي سليقه اي نشديم.عليزاده با تاكيد براينكه هدف سازمان برگرداندن بنا به اصالت اصلي خود است، گفت: بر روي هر ساختماني كه كار مي كنيم، رنگ آن را سوناژ مي زنيم و غبار سال هاي كه بر روي اين ساختمان نشسته است را مي زداييم؛ اين ساختمان ها داراي قدمتي بين ۴۰ تا ۷۰ سال هستند و به همين دليل به مرور زمان در مواردي در بناي ساختمان ها دخل و تصرفي رخ داده و تخلف صورت گرفته مثلاً قمستي به ساختمان اضافه شده و نماي بيروني را نا زيبا شده، سعي داريم اين تخلفات را از بين ببريم.او درباره شيوه شروع كار و چگونگي تعامل با مالكين، ادامه داد: ابتدا ابلاغيه به تمام مالكيني كه در محدوده بودند، ارسال شد، در اين ابلاغ اطلاع رساني كرديم كه سازمان زيباسازي طرح ساماندهي و مرمت جداره ها را شروع كرده و از مالكان خواستيم كه روي نماي ساختمان ها تغييراتي ايجاد نكنند. در مرحله دوم بروشوري براي مالكين فرستاديم كه در آن بروشور نمونه كارهاي خود را به آنها نشان داديم و گفتيم كه تعريف ما از حذف زوائد چيست و به صورت گرافيكي دو نمونه بنا را نشان داديم كه قبل و بعد از پيرايش به چه صورت مي شود. سپس محور مورد نظر را به ۴ حوزه تقسيم بندي كرديم و براساس آن براي مالكان دعوتنامه فرستاديم و به صورت حضوري طرح را براي آنان توضيح و به سوالات آنها پاسخ داديم.به گفته مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران برخي از مالكين پس از دعوت عمومي در جلسه حضور پيدا نكردند بنابراين تصميم گرفتيم از آنان به صورت خصوصي دعوت كنيم و طرح را به طور كامل براي آنان توضيح دهيم و در نهايت با آنها تفاهم نامه امضا كرديم.او با بيان اينكه همزمان بر روي سه ساختمان شروع به كار كرديم، گفت: به اين صورت مردم به صورت عملي ميبينند كه ما روي ساختمان چه عملياتي انجام مي دهيم و قبل و بعد از ساختمان به چه صورت است كه اين مساله هم بسيار براي كسب نظر مثبت مالكان تاثيرگذار است.عليزاده با بيان اينكه همزمان با اين مراحل با ارگان هاي مختلف جلسه گذاشتيم، افزود: در اين محور، سه منطقه شهرداري داريم، ضلع شمال، شهرداري منطقه ۶، ضلع جنوب و چهارراه وليعصر تا پل كالج، شهرداري منطقه ۱۱ و از پل كالج تا ميدان فردوسي، مربوط به شهرداري منطقه ۱۲ است، با شهرداري مناطق، معاونت هاي خدمات شهري، معاونت هاي شهرسازي جلسه گذاشتيم و آنان را توجيح كرديم كه در اين پروژه با ما هماهنگ باشند لذا در حال حاضر هركدام از مالكين كه براي نما به شهرداري مراجعه مي كنند به ما ارجاع داده مي شوند.به گفته او با تمام ارگان هايي كه در اين محور هستند، مثل برق، مخابرات، آب و فاضلات، آتش نشاني، نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي؛ جلسات متعددي برگزار كرديم.مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران گفت: در اين محور ۱۷ شعبه بانك، ۵ ساختمان از ۵ دانشگاه مختلف، ساختمان هايي از بنياد مستضعان و بنياد شهيد، ستاد فرمان امام و اوقاف وجود دارد كه به صورت جداگانه از هر يك از اين ارگان ها نامه اي ارسال و درخواست كرديم ساختمان هاي تحت مالكيت خود را معرفي كنند، همزمان با تك تك مالكين تفاهم نامه امضاء كرديم، مناقصه برگزار شد و بر ساختمان هاي كه ساكنين آن تفاهم نامه را امضا كردند، شروع به كار كرديم.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران: مترو هر سال ۷۰۰ ميليارد تومان زيان مي‌دهد

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران گفت: ثبت نام طرح ترافيك از دي و بهمن ماه آغاز مي شود و در حال بازنگري در كليت نحوه صدور طرح هاي ترافيك هستيم.
محسن پورسيدآقايي در حاشيه جلسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه در حوزه حمل و نقل با كمبود منابع زيادي مواجه هستيم، گفت: اين كمبود منابع بايد از طرق مختلف تأمين شود كه يا بايد اين منابع از سوي دولت تامين شده و يا شهرداري در قالب اخذ عوارض مختلف اين بودجه را تأمين كند.وي ادامه داد: درخواست اخذ عوارض را به شورا ارائه خواهيم كرد، شهرداري بدون مجوز شورا نمي‌تواند نسبت به انجام هر كاري اقدام كند و نكته قابل توجه اين است كه اگر منابع تأمين نشود اوضاع ترافيك همچنان ادامه مي‌يابد.پورسيدآقايي در پاسخ به اين پرسش كه چرا براي تامين هزينه هاي مترو سهام مترو را وارد بورس نمي كند گفت: هيچ سرمايه گذاري حاضر نيست به دليل زيان ده بودن مترو در آن سرمايه گذاري كند، مترو هر سال ۷۰۰ ميليارد تومان زيان مي‌دهد و شركت زيان ده امكان پذيرش در بورس را ندارد.وي با بيان اينكه مردم در پرداخت عوارض در ضررها سهيم نمي‌شوند بلكه مترو در حال ارائه خدمات به مردم است و بايد هزينه‌هاي آن تامين شود، گفت: يا دولت بايد اين هزينه‌ها را پرداخت كند يا شهرداري كه جاي سوال است شهرداري از كجا مي‌خواهد اين منابع را تامين كند كه يا بايد عوارض ساختماني بگيرد و يا ماليات.معاون شهردار تهران با بيان اينكه روزانه حدود دو ميليون مسافر با مترو جابجا مي‌شود، گفت: هزينه‌اي كه به مردم در صورت نبود مترو تحميل مي‌شود به مراتب بيشتر از اين عوارض است.وي در مورد سرانجام طرح ترافيك و اين كه چرا با وجود آن كه در آذر ماه به سر مي بريم هنوز ثبت نام طرح ترافيك آغاز نشده است گفت: معمولا ثبت نام در دي ماه و بهمن ماه انجام مي‌شده است.پورسيدآقايي در پاسخ به اين پرسش مبني بر تغيير در روند صدور طرح ترافيك گفت: دستگاه‌هاي نظارتي انتقاداتي به شيوه صدور طرح ترافيك داشتند كه در حال حاضر در حال انجام مطالعات براي بازنگري در اين مسئله هستيم كه مردم راحت‌تر بتوانند در مناطق مركزي شهر تردد داشته باشند.وي در خصوص فعاليت كارمندان بيكار در مترو گفت: در مديريت قبلي و در سال ۹۱ تعداد زيادي نيروي مازاد در مترو جذب شد كه تخلف مديريت قبلي بود و حتي پرونده آن در سازمان بازرسي كل كشور مفتوح و به دادگاه ارسال شده است؛ چرا كه اين جذب نيرو بر اساس ضابطه نبوده و تنها بر اساس رابطه بوده است. معاون شهردار تهران با بيان اينكه براي حل مشكل نيروي مازاد به فكر چاره هستيم، ‌افزود: البته خطوط مترو توسعه يافته و نياز به تعديل نيرو نيست بلكه اين افراد را در خطوط جديد به كار مي‌گيريم و حتي ممكن است با افتتاح خطوط ديگر با كمبود نيرو مواجه شويم كه البته نيروهاي زيادي در طي سال‌هاي اخير جذب شده‌اند. وي در مورد پيشنهاد مناظره‌اش با قاليباف درباره خط هفت مترو گفت: بنده اعلام كرده‌ام كه اگر شهردار تهران معتقد است كه بستن خط هفت سياسي است حاضرم كه استدلال‌هاي حرفه‌اي و كاري را با وي مطرح كنم و حتما ايشان دلايل كارشناسي ما را قبول كرده‌اند كه اعلام آمادگي براي انجام مناظره را نپذيرفتند و واكنشي نشان نداند. پورسيدآقايي در باره سرانجام ورود اتوبوس‌هاي مجارستاني نيز اظهاركرد: قرار است بانك خارجي فاينانس بدهد كه براي تضامين آن شركت‌هاي خصوصي را به بانك شهر معرفي كرديم كه البته فاينانس حدود ۱٫۵ سال طول مي‌كشد.وي همچنين از جلسه با معاون مالي و شهردار تهران براي احياء شركت خدمات ايستگاهي خبر داد و گفت:‌در اين جلسه راهكارهاي احياء شركت خدمات ايستگاهي بررسي شد تا از طريق صدور پروانه براي ايستگاه‌هاي مترو نسبت به تامين مالي اقدام شود.وي افزود: البته ارائه خدمات ايستگاهي به ساخت مترو كمك نمي‌كند و حداكثر مي‌تواند امور ايستگاه را پاسخ دهد. معاون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر تهران با بيان اينكه ۱۰۱ ميليارد تومان رديف اعتباري از دولت براي مترو در نظر گرفته شده است، گفت: تاكنون پول نقدي از دولت دريافت نكرده ايم و اين مبالغ اوراق مشاركت و بدهي هايي است كه از قبل بوده و الان پرداخت مي‌شود. معاون حمل و نقل شهرداري تهران گفت: حدود ۶ هزار ميليارد تومان از اعتبارات شهرداري به حمل و نقل تخصيص داده شده كه ۵۷ درصد در مترو، ۲۰ درصد اتوبوسراني، ۱۲درصد بهره برداري مترو است. پورسيدآقايي ادامه داد: مجموعا ۷۹ درصد اعتبارات در بخش مترو است كه جهت گيري درستي است و اعتباراتي هم در دولت اختصاص داده شد اما متاسفانه دريافت ناچيز بوده است. معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه ۱۰۱ ميليارد تومان رديف اعتباري از دولت براي مترو در نظر گرفته شده است، گفت: تاكنون پول نقدي از دولت دريافت نكرده ايم و اين مبالغ اوراق مشاركت و بدهي هايي است كه از قبل بوده و الان پرداخت مي‌شود. وي در ادامه عنوان كرد: در موضوع جرايم رانندگي نيز مبلغي به شهرداري تهران پرداخت نمي شود كه ميزان مبالغ دريافتي از جرايم رانندگي مي‌تواند كمك بزرگي به شهرداري تهران كند. پورسيدآقايي با بيان اينكه سهم حمل و نقل عمومي كم است، گفت: اصولا در دنيا تاكسي جزو حمل و نقل عمومي نيست اما در ايران جزو حمل و نقل عمومي محسوب مي شود. با همه اينها مجموع حمل و نقل عمومي حدود ۴۵ درصد است و ۶۵ درصدي كه قبلا عنوان شده بايد اصلاح شود، مترو و اتوبوس نيز ۲۲ درصد است.معاون حمل و نقل شهرداري تهران گفت: دليل آنكه بيش از نيمي از سفرها مربوط به خودروهاي شخصي است، اين است كه عوارض استفاده از ماشين شخصي زياد نيست و كمبود منابع براي توسعه حمل و نقل عمومي وجود دارد. به عنوان مثال فقط براي تكميل هفت خط مترو نزديك به ۲۲ هزار ميليارد تومان كمبود اعتبار داريم.

اخبار کوتاه فرهنگی اجتماعی

مهلت ثبت نام آزمون دكتري تمديد شد
مشاور عالي سازمان سنجش از تمديد مهلت ثبت نام براي شركت در آزمون دكتري )Ph.D(‌ نيمه متمركز سال ۹۷ تا روز شنبه ۱۱ آذر خبر داد.حسين توكلي در گفتگو با ايسنا با اعلام اين مطلب افزود: مهلت ثبت نام براي شركت در آزمون ورودي دوره دكتري )Ph.D(‌ نيمه متمركز سال ۹۷ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي براي پذيرش در هفت گروه آزمايشي و ۲۴۶كد رشته امتحاني تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۱ آذرماه تمديد شد.توكلي خاطرنشان كرد: ثبت‌نام از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org‌ انجام مي‌پذيرد. دفترچه راهنماي ثبت نام همزمان با فرآيند ثبت نام بر روي سايت سازمان سنجش منتشر شد. پيش از اين ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۷ آذر به عنوان آخرين مهلت ثبت نام آزمون دكتري اعلام شده بود.
كمك ۶۰۷ ميليون توماني نقدي به زلزله زدگان كرمانشاه
رئيس انجمن راديولوژي ايران با اشاره به كمك ۶۰۷ ميليون توماني نقدي به زلزله زدگان كرمانشاه توسط اعضاي اين انجمن اظهارداشت: انجمن نيز يك دستگاه راديولوژي CR‌ خريداري كرده كه طي روزهاي آينده در يكي از مراكز درماني سرپل ذهاب نصب خواهد شد. به گزارش روابط عمومي انجمن راديولوژي ايران دكتر جلال شكوهي، با اشاره به وقوع زمين‌لرزه در غرب كشور اظهارداشت: انجمن راديولوژي ايران ضمن ابراز همدردي با زلزله‌زده‌گان كرمانشاه وظيفه خود مي‌داند تا در اين برهه حساس در كنار مردم عزيز و داغ‌ديده استان كرمانشاه باشد و در برآوردن نيازهاي آنها كمك‌هاي لازم را ارائه دهد.شكوهي يادآور شد: انجمن راديولوژي و شعبه‌هاي استاني آن با فراخواني كه در جامعه راديولوژي داده‌اند تا كنون حدود۶۰۷ ميليون تومان كمك نقدي براي كمك به زلزله زدگان جمع آوري كرده اند كه از طريق مراجع ذي صلاح و با كمك متخصصان راديولوژي كرمانشاه صرف كمك به مردم زلزله زده خواهد شد.وي با بيان اينكه مقداري از اين مبلغ در روزهاي اول صرف تهيه نيازهاي اوليه زلزله زدگان شد و در بين زلزله زدگان توزيع گرديد ،گفت: راديولوژيست‌هاي استان البرز هم در اقدامي ديگر ۴۰كانكس خريداري و به مناطق زلزله زده ارسال كرده‌اند.رئيس انجمن راديولوژي ايران اعلام كرد: انجمن راديولوژي ايران از محل جمع آوري كمك‌هاي نقدي يك دستگاه راديولوژي CR خريداري كرده كه در طي روزهاي آينده در يكي از مراكز درماني سرپل ذهاب نصب خواهدشد.

اخبار کوتاه فرهنگی اجتماعی

رييس سازمان مديريت بحران كشور خبر داد:تشكيل كميته‌اي درباره اجساد دفن شده بدون گواهي در مناطق زلزله زده
رييس سازمان مديريت بحران كشور از تداوم فعاليت كميته تحقيق درباره اجساد دفن شده بدون گواهي فوت در مناطق زلزله زده كرمانشاه خبر داد. اسماعيل نجار در گفت وگو با ايسنا، در اين باره گفت: پس از وقوع زلزله برخي خبرها حاكي از اين بود كه تعدادي از جانباختگان بدون دريافت گواهي فوت و مجوز پزشكي قانوني توسط اقوامشان به خاك سپرده شده اند كه در همين راستا كميته اي براي تحقيق در اين خصوص و شناسايي اين اجساد با حضور نمايندگاني از پزشكي قانوني، بخشداري ها، ثبت احوال و … تشكيل شد.وي با بيان اينكه با فعاليت اين كميته در روز گذشته نيز اجساد ۲۵ نفر از افرادي كه بدون گواهي فوت دفن شده بودند، شناسايي و برايشان گواهي صادر شد، گفت: فعاليت اين كميته همچنان ادامه دارد و ممكن است در روزهاي آتي نيز تعداد بيشتري از اين اجساد شناسايي شوند.نجار آخرين آمار قربانيان زمين لرزه كرمانشاه را ۴۸۳ نفر اعلام كرد و افزود: احتمال دارد كه چند نفري هم به اين تعداد از قربانيان اضافه شود، اما در حال حاضر آمار رسمي ما ۴۸۳ نفر است اما اين آمار، آمار قطعي نيست.رييس سازمان مديريت بحران كشور درباره اينكه آيا ممكن است جسد برخي جانباختگان همچنان در زيرآوار مانده باشد گفت: احتمال اين موضوع خيلي خيلي كم است، از كمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع زلزله و حوالي ساعت ۱۵ روز اول ديگر هيچ مورد جانباخته يا مجروحي در زيرآوار نداشته ايم و برهمين اساس نيز پايان عمليات جستجو را اعلام كرديم. نجار درباره وضعيت فعلي مناطق زلزله زده نيز گفت: با توجه به سرماي هوا در اين مناطق اقداماتي براي اسكان موقت زلزله زدگان در حال انجام است و دستگاه هاي امدادي و نظامي همچنان در اين مناطق حضور دارند.
آغاز ثبت نام از داوطلبان استخدام در نيروي انتظامي
نيروي انتظامي به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود از بين جوانان مومن ، متعهد و توانمند با مدرك تحصيلي ديپلم درمقطع درجه داري ثبت نام مي كند.به گزارش مهر، نيروي انتظامي در راستاي تامين نيروي انساني مورد نياز خود از بين جوانان مومن، متعهد و توانمند با مدرك تحصيلي ديپلم در مقطع درجه داري با رويكرد عضو يابي ثبت نام مي كند. علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام از تاريخ ۷ /۹/ ۱۳۹۶ الي ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۶ به سايتwww.gozinesh.police.ir‌ مراجعه كنند.

حضور مستند در بخش سوداي سيمرغ اتفاق مثبتي است

كارگردان مستند سينمايي آوانتاژ معتقد است حضور مستند در بخش سوداي سيمرغ اتفاق مثبتي است و مي تواند براي جدي تر گرفتن مستند در اكران شروع خوبي باشد.
محمد كارت در گفت وگو با ايرنا با اشاره به نزديك شدن به جشنواره فيلم فجر گفت: متاسفانه هر ساله شاهد تغييرات بنيادي در جشنواره فيلم فجر هستيم و زمانيكه حكمي براي دبيري فيلم فجر مي‌خورد، خود را آماده تغييرات مي كنيم.وي ادامه داد: هر ساله براي حضور فيلم مستند، كوتاه و انيميشن در جشنواره فيلم فجر بايد اهالي اين گونه هاي سينمايي با دبير جشنواره گفت وگو كنند كه آنها هم جز اصلي سينماي ايران هستند و بايد آثار برترشان در ويترين توليدات سينمايي كشور كه جشنواره ملي فيلم فجر است حضور داشته باشند، زيرا تمركز رسانه و مخاطبان در سطح كشور بر اين جشنواره بيشتر از سايرين است.كارگردان <خون مردگي> يادآور شد: مسئولين سينمايي معتقدند به دليل اينكه فيلم‌هاي مستند جشنواره‌اي با عنوان جشنواره سينما حقيقت دارند ديگري نيازي به حضور آنها در فجر نيست. درست است كه سينما حقيقت به لحاظ برگزاري جشنواره با اهميتي‌ است اما نبايد از ياد ببريم كه ذات مستند جريان اصلي سينماي ايران را تشكيل داده و اين گونه سينمايي از اهميت ويژه‌اي در سينماي كشور بايد داشته باشد.كارگردان مستند <بختك> ادامه داد: بعد از صدور حكم دبيري آقاي داروغه زاده شنيديم كه قرار است فيلم مستند در جشنواره فيلم فجر حضور نداشته باشد. بعد از واكنش هايي نسبت به اين قضيه از طرف همكاران دبير جشنواره جلسه‌اي را برگزار كردند تا در اين باره بحث شود. وقتي كه عنوان شد تصميم براين است كه بخش سينماي مستند وجود نداشته باشد، بحث زيادي درباره دلايل مختلف براي اهميت حضور و وجود اين بخش در آن بررسي و عنوان شد.وي با بيان اينكه سينماي مستند در چند سال اخير نشان داد كه هم مي‌تواند براي مخاطب جذاب باشد و هم وجوه آرتيستيك خود را حفظ كند، گفت: دبير جشنواره سي و ششم معتقد بودند كه فيلم مستند اهميت زيادي دارد و مي‌تواند در جريان اصلي و در بخش سوداي سيمرغ حضور داشته باشد. اين اتفاق مثبتي ا‌ست و مي‌تواند براي جدي تر گرفته شدن فيلم مستند در اكران و عرضه شروع خوبي باشد. شايد در سه سال آينده سينماي مستند بايد قيد سيمرغ را بزند اما همين كه دو فيلم مستند برتر در سراسر كشور برابر با بقيه آثار بخش سوداي سيمرغ به نمايش گذاشته مي‌شوند و شرايط تبليغاتي هم به همان اندازه خواهند داشت اتفاق مثبتي ا‌ست و اميدوارم مسئولين سينمايي بعد از جشنواره هم براي اكران گسترده آثار مستند برتر و پرمخاطب برنامه ريزي داشته باشند.كارگردان مستند <سمفوني مرگ> ادامه داد: بايد قبول كنيم كه از نظر پروداكشن سينماي مستند با سينماي داستاني نمي تواند رقابت كند، حداكثر هزينه اي كه براي يك فيلم مستند مي شود ۳۰۰ ميليون است درحاليكه هزينه سينماي داستاني شايد ۱۰ برابر اين مقدار باشد. فيلم هاي مستند شايد در تدوين، فيلمبرداري و صدا بتوانند با فيلم هاي داستاني وارد رقابت شوند اما در بخش كارگرداني اين امكان وجود ندارد چون كارگرداني اين دو بسيار از هم متفاوت است و نمي توان آنها را با هم مقايسه كرد به همين دليل هم در جشنواره فيلم فجر اميدي زيادي براي اين بخش نمي توانيم داشته باشيم.وي درباره بخش داوري مستند نيز گفت: با توجه به اينكه قرار است يك هيات انتخاب ۱۱ فيلم مستند را به هيئت انتخاب بخش سوداي سيمرغ معرفي كنند تا آنها از بين اين ۱۱ اثر دوفيلم را براي اين بخش انتخاب كنند، بهتر است تا در بين داوران جشنواره هم يك نماينده از سينماي مستند حضور داشته باشد زيرا تنها در اين صورت است كه مي توانيم چشم انداز درستي براي ارزيابي و قضاوت مستند داشته باشيم.كارت با بيان اينكه در جشنواره فيلم فجر هر سال درحال آزمون و خطا هستيم، گفت: اميدوارم در آزمون و خطاي امسال به يك ثباتي برسيم زيرا جشنواره فيلم فجر كه مهمترين و قديمي ترين رويداد سينمايي كشور است هنوز شخصيت مستقلي ندارد و درست مانند آدمي ۳۶ ساله است كه مدام روش زندگي خود را عوض مي‌كند.وي گفت: اميدوارم آقاي داروغه‌زاده بتوانند جشنواره مناسبي برگزار كنند و در اين راه موفق باشند كه اين قضيه مستلزم همراهي اهالي سينما و رسانه نيز خواهد بود تا با تعامل و همكاري بتوانيم در جهت تثبيت قوانين و مقررات اين جشنواره قدم برداريم.سي و ششمين جشنواره ملي فيلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه به دبيري ابراهيم داروغه زاده برگزار مي شود.

بيهوشي عمومي يا موضعي؛ كدام عوارض كمتري دارد؟

بيهوشي عمومي و بيهوشي موضعي كه از آن با عنوان بي حسي موضعي نام برده مي شود، در جراحي هاي مختلف به كار مي رود و هر كدام عوارضي دارد كه بهتر است بيماراني كه حق انتخاب به آنان داده مي شود، در مورد اين عوارض اطلاعات لازم را داشته و با آگاهي انتخاب كنند.
به گزارش اسرار، دكتر اتابك نجفي استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و متخصص بيهوشي در اين خصوص گفت: بيهوشي انواع مختلفي شامل بيهوشي عمومي، بيحسي موضعي و بي حسي ناحيه اي دارد و بهتر است هر كدام در موارد خاص مورد نياز به كار گرفته شوند تا عوارض آنها به حداقل برسد. وي توضيح داد: در بيهوشي عمومي (ژنرال آنستزي)، داروهايي از طريق كانولا يا آنژيوكت به درون رگ بيمار تزريق مي شود و همزمان از طريق ماسكي كه در جلوي دهان و بيني بيمار قرار مي گيرد، اكسيژن و گازهاي بيهوشي به كمك يك دستگاه تنفس مصنوعي به بيمار داده مي شود تا تنفس كند.نجفي ادامه داد: بي حسي موضعي (رژيونال آنستزي) به دو روش اسپاينال و اپيدورال انجام مي شود؛ در بي حسي اسپاينال ماده اي مانند ليدوكائين به درون مايع مغزي نخاعي تزريق مي شود اما در بي حسي اپيدورال ماده بي حسي به دور پرده دورا يا سخت شامه در اطراف نخاع تزريق مي شود. وي خاطرنشان كرد: با استفاده از اين نوع بي حسي ها مي تواند بدن بيمار را از كمر به پايين بي حس كرد و جراحي را در حالت بي دردي براي بيمار انجام داد. وي از بيحسي ناحيه اي (لوكال آنستزي) به عنوان روش ديگري از بي حسي ها نام برد و گفت: از اين روش براي جراحي روي دست يا پا استفاده مي شود و طي آن قسمتي از دست يا پا كه قرار است روي آن جراحي انجام شود، بي حس مي شود. متخصص بيهوشي گفت: طبق آمار موجود هيچ تفاوتي بين بيهوشي عمومي و بي حسي موضعي يا ناحيه اي از نظر عوارض بعد از جراحي مانند عوارض مغزي وجود ندارد اما برخي عوارض خاص بي حسي هاي منطقه اي است؛ اگر از بي حسي نخاعي استفاده شود، گاهي براي بيماران سردردهاي شديد و كمردرد ايجاد مي شود كه در مواردي نياز به درمان هاي ويژه است تا بيمار بهبود يابد. نجفي افزود: بيهوشي عمومي عوارض بسيار سنگين و خطرناكي دارد و مي تواند از عدم توانايي در ايجاد راه هوايي تا مرگ را براي بيمار به دنبال داشته باشد. نجفي گفت: به طور كلي خطر بيهوشي عمومي و مرگ و مير ناشي از آن از بي حسي موضعي بيشتر است؛ البته خطر تنها مربوط به نوع بيهوشي نيست و بخشي از آن به جراحي كه تحت بيهوشي عمومي انجام مي شود، برمي گردد زيرا اين نوع جراحي ها سنگين تر هستند. دبير علمي سيزدهمين كنگره بين المللي آنستزيولوژي، مراقبت هاي ويژه و مديريت درد با بيان اينكه بي حسي منطقه اي عوارض كمتري دارد، توصيه كرد: در مواردي كه انتخاب نوع بيهوشي به بيمار داده مي شود، اگر جراحي با بي حسي قابل انجام بود، بهتر است بي حسي موضعي انتخاب و تنها در شرايطي كه نياز ضروري به بيهوشي عمومي بود (مانند جراحي در ناحيه مغز، قلب يا ناحيه شكم و دستگاه گوارش) روش بيهوشي عمومي استفاده شود.رئيس سيزدهمين كنگره آنستزيولوژي، مراقبت ويژه و مديريت درد با اشاره به اينكه ۵۰ درصد تجويز خون در سراسر دنيا توسط متخصصين بيهوشي انجام مي شود، افزود: مديريت تجويز خون و فرآورده هاي آن هزينه هاي كشور را كاهش داده و امكان انتقال بيماري هايي منتقله از طريق خون را نيز كاهش مي‌دهد.سليمي بيان داشت: در دنيا تغييرات زيادي حاصل شده است و تجويز سنتي خون كمتر انجام مي شود و متدهاي جديد در اين راستا در كنگره آنستزيولوژي، مراقبت ويژه و مديريت درد با همكاري سازمان انتقال خون در اختيار همكاران حاضر در كنگره ارائه مي شود. رئيس انجمن انجمن بيهوشي و مراقبت‌هاي ويژه ايران با اشاره به موضوع مديريت و كنترل درد گفت: اين رشته طي سال هاي اخير در ايران مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از متخصصان بيهوشي دوره هاي تكميلي را در اين زمينه طي مي كنند.سيزدهمين كنگره آنستزيولوژي، مراقبت ويژه و مديريت درد ۱۴ تا ۱۷ آذرماه سال‌جاري در سالن همايش‌هاي برج ميلاد تهران با حضور اساتيد و صاحبنظران داخل و خارج از كشور برگزار مي‌شود.

۱۲ تهراني در هر ۲۴ ساعت به علت آلودگي هوا مي‌ميرند

رييس انجمن علمي بهداشت محيط ايران با اشاره به اهميت تأمين بهداشت محيط، گفت: در ايران سالانه ۳۳ هزار نفر به دليل آلودگي هوا در معرض خطر مرگ قرار مي‌گيرند.
به گزارش ايسنا، پرفسور<عليرضا مصداقي‌نيا> در بيستمين همايش ملي و دومين همايش بين‌المللي بهداشت محيط و توسعه پايدار كه به ميزباني استان يزد برگزار شد، با بيان اين‌كه ايران سومين كشور به لحاظ جمعيت و ۱۸ كشور از نظر مساحت در دنيا و ۱۷ كشور پرجمعيت دنياست، اظهار كرد: برخورداري از اقليم‌هاي مختلف از جمله ويژگي‌هاي ايران است.وي تغييرات جمعيتي را از جمله مشكلات ايران دانست و افزود: در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد جمعيت ايران شهرنشين هستند و مابقي روستا نشين هستندو اين در حالي است كه در قبل از اين آمار جمعيتي ايران در حالت معكوس با شرايط فعلي بوده است.رييس انجمن علمي بهداشت محيط ايران در ادامه با بيان اين‌كه توجه به مديريت توليد و مصرف مواد غذايي را يكي از ضرورت‌هاي اجرايي در راستاي تأمين بهداشت محيط عنوان كرد و گفت: سرمايه گذاري در حوزه تأمين بهداشت محيط به طور كامل نقش مهمي در كاهش هزينه‌هاي درماني ايفا مي‌كند. مصداقي‌نيا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش آلودگي هوا در تأمين سلامت عمومي جامعه، تصريح كرد: در ايران سالانه ۳۳ هزار نفر به دليل آلودگي هوا در معرض خطر مرگ قرار مي‌گيرند. اين مقام مسئول با بيان اين كه عدم تعادل بارش باران در نقاط مختلف يكي ديگر مشكلات ايران است، اظهار كرد: خشكسالي‌هاي مستمر و گسترده از ديگر مشكلات ايران در حوزه بارش باران است.وي خاطرنشان كرد: تغييرات آب هوايي عامل بروز بسياري از بيماري‌هاي موجود، مهاجرت‌هاي جمعيتي و خشكسالي‌هاي مستمر است.رييس انجمن علمي بهداشت محيط ايران در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين‌كه مصرف كودهاي شيميايي چند برابر شده است، گفت: مصرف اين كودها باعث آلودگي منابع آبي كشور مي‌شود.وي با بيان اين بهداشت محيط در شهرهاي شمالي ايران داراي وضعيتي نامطلوب است، اظهار كرد: رفع مشكلات بهداشت محيط مستلزم همكاري و همراهي مستمر وزارت خانه‌ها و دست‌اندركاران دستگاه‌هاي مختلف كشور است.مصداقي‌نيا در ادامه جنگل زدايي را از ديگر مهمترين معضلات حوزه بهداشت محيط دانست و بيان كرد: طي ۳۰ سال گذشته مساحت جنگل‌هاي ايران به نصف كاهش يافته است.اين مقام مسئول در پايان با اشاره ماده پنجم برنامه پنجم توسعه در مورد برخورد با آلاينده‌هاي زيست محيطي، خاطرنشان كرد: متأسفانه علي‌رغم تدوين برنامه‌هاي قوي در مورد حفظ بهداشت محيط، قوانين آن طور كه بايد و شايد اجرا نمي‌شوند.

اخبار کوتاه نفت و انرژی

نوسازي و بازسازي اسكله آذرپاد در دستور كار شركت پايانه‌هاي نفتي
مديرعامل شركت پايانه‌هاي نفتي ايران از برنامه اين شركت براي نوسازي و بازسازي اسكله آذرپاد خبر داد و گفت: اين اقدام در ادامه برنامه‌هاي اين شركت براي حفظ و ارتقاي زيرساخت‌هاي صادرات نفت كشور اجرايي مي‌شود.به گزارش شانا، سيدپيروز موسوي در جمع ناخدايان يدك‌كش‌ها و كاركنان ايمني پايانه نفتي خارك، درباره برنامه افزايش ظرفيت‌هاي عملياتي زيرساخت‌هاي صادراتي نفت خام در شركت پايانه‌هاي نفتي گفت:‌پروژه‌هاي خوبي را به اين منظور طراحي و اجرا كرده‌ايم و برنامه‌هايي را نيز براي اجرا در دستور كار داريم.وي ايمني، دقت، چابكي و سرعت را از شاخص‌هاي مهم كاري در پايانه نفتي خارك اعلام كرد و افزود: هم اكنون مشتري‌هاي بين‌المللي نفت خام ايران اين پايانه نفتي را تحسين مي‌كنند.موسوي با بيان اين‌كه اسكله‌ها و پهلوگاه‌ها ويترين پايانه‌هاي نفتي ايران هستند، ادامه داد: وقتي نفتكش‌ها كه مشتريان بين‌المللي به شمار مي‌روند، به پايانه‌هاي صادرات نفت ايران مي‌آيند بايد شاهد تجهيزات و اسكله‌هاي روزآمد باشند.به گفته اين مقام مسئول، به دليل رعايت معيارهاي لازم، پايانه نفتي خارك در پايانه‌هاي منطقه و حتي جهان جايگاه ويژه‌اي يافته است و امسال هم برنامه نوسازي و بازسازي اسكله آذرپاد در دستور كار شركت پايانه‌هاي نفتي قرار مي‌گيرد.
قيمت حامل‌هاي انرژي بايد متناسب با قدرت خريد مردم افزايش يابد
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين‌كه افزايش قيمت‌ها در قالب لايحه بودجه به مصوبه‌ و مجوز مجلس نياز دارد، گفت: قيمت حامل‌هاي انرژي بايد متناسب با قدرت خريد مردم افزايش يابد.به نقل از خانه ملت، اسدالله قره خاني با اشاره به اين‌كه افزايش قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي بايد متناسب با قدرت خريد مردم افزايش يابد، گفت: هرگونه افزايش قيمت بنزين و گازوئيل بايد در قانون بودجه پيش بيني شود و افزايش قيمت‌ها در قالب لايحه بودجه به مصوبه‌ و مجوز مجلس نياز دارد. سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه اصل تثبيت قيمت براي حامل‌هاي انرژي منطقي نيست، افزود: اين سياست در گذشته ضربه‌هايي به پيكره شركت‌ها وارد كرد كه خسارت‌هاي آن در شرايط كنوني قابل مشاهده است.احمد مرادي نيز با بيان اين‌كه ارتباطي بين ايمن‌سازي جاده‌ها و لزوم افزايش قيمت سوخت وجود ندارد، گفت: قيمت سوخت تاثيري در ايمني جاده‌ها ندارد، البته مصرف بهينه و مديريت سوخت بايد در دستور كار قرار گيرد، اما تنها راه مديريت مصرف سوخت افزايش قيمت آن نيست، بلكه راه آن فرهنگ‌سازي براي كاهش تردد با وسايل شخصي و گسترش وسايل نقليه عمومي است.