فرماندار شهرستان شهريار: تلطيف فضاي جذب سرمايه گذار موجب رشد توليد و افزايش اشتغال مي‌شود

بهنام ژاله- دكتر سعيد ناجي فرماندار شهرستان شهريار در جلسه بررسي برنامه ششم توسعه در شهرستان شهريار با حضور مديران ادارات و دستگاه هاي اجرايي گفت: توجه به اين موضوع امري اجتناب ناپذير در منطقه در مسير افق شهرستان است كه بايد ملزومات آنرا را پيش بيني كنيم.
دكتر سعيد ناجي فرماندار شهرستان شهريار بيان كرد: لازمه رشد و تعالي يك برنامه، حركت صحيح و متوازن همه مجموعه هاي مرتبط است كه در همين راستا توسط مجموعه فرمانداري و حوزه برنامه ريزي با همراهي عموم مسئولان شهرستان اين موضوع را پيگيري ميكنيم البته برخي امور مرتبط با موضوعات كشوري است كه به همين خاطر بيشتر در كنار موضوعات فرا دستي توجه بسيار بالايي به موضوعات شهرستان داريم.فرماندار شهريار تصريح كرد: مجدانه پيگير هستيم و نظارت دقيق را نيز خواهيم داشت چرا كه بايد ويژه اقدامات انجام شود و در اين مسير مباحثي كه قابل بحث از سوي مجموعه شهرستان وجود دارد را به گوش جان ميشنويم و به نوعي اين جلسه و ديگر جلساتي كه برگزار ميشود بر همين اساس خواهد بود تا بتوانيم در مسير اهداف با بهترين شرايط و سرعت حركت كنيم.وي در حوزه موانع صنعت و توليد گفت: امروز در كنار وظايف ذاتي كه هر مجموعه چه مدني و چه دولتي دارد اين است كه در مسير تحقق شعار سال يعني اقتصاد مقاومتي ،توليد و اشتغال حركت كند و كارها و امور را به نتيجه برسانند كه البته اين مهم با برنامه ريزي هايي انجام ميشود و با دقت و تلاش بيشتر و منسجم تر به سمت تحقق حركت ميكند . فرماندار شهريار بيان كرد: يكي از مواردي كه در اين موضوع لازم است توجه مجموعه شوراهاي شهر و روستا و شهرداري ها باشد تا هر چه بيشتر موجبات و زيرساخت هاي جذب سرمايه گذار را با تلطيف كردن اين فضا فراهم كند و به واقع نگاه به رشد و توسعه يكي از ملزوماتش توجه به سرمايه گذار كه توسعه و رشدتوليد و اشتغال را به همراه دارد.وي تصريح كرد: همه ما بايد با تمركز در موضوعات خاص شهرستان را با قوت بيشتري به پيش ببريم كه البته تا هم اكنون اقدامات خوبي انجام شده اما پراكندگي و عدم انسجام در كار ما را در مسير افق خاصي بايد همراهي كند و در كنار وظايف بايد در مسير حوزه هايي متمركز شويم و يك برنامه مدون براي مسير اقدامات در كنار وظايف را نيز پيگيري كنيم.ناجي تصريح كرد: فرمانداران نماينده عالي دولت در شهرستان هستند و لازم است كه رعايت تمام موارد توسط مسئولان ادارات و … شهرستان انجام شود و بهتر است كه به جاي پرداختن به حواشي در عمل به قانون مجدانه تر حركت كنند و اگر چه ساختار اداري ما در برخي سطوح در مسير كم مي اورد اما اين را بايد گفت همه ما در مقابل مسئوليتي كه داريم به دولت و مجموعه اجرايي كشور تعهد داريم و لازم است با پذيرش موضوعات بهترين خروجي را از اين گونه مجموعه ها و جلسات مربوطه داشته باشيم. وي با تاكيد بر اين موضوع كه ما نميخواهيم مسئوليت و جايگاه فرمانداري و فرماندار را به رخ بكشيم چرا كه دوران به رخ كشيدن مسئوليت ها گذشته است اما بايد در مسير بهبود خدمات در منطقه بيشتر به شوراي اداري توجه داده شود و براي حضور در اين جلسه كه به نوعي جايگاهي براي برنامه پيش روي شهرستان در يك مدت زمان است ،جايگاه ويژه اي در امور خودشان براي اين مجموعه فرا دستي قائل باشند.ناجي در خاتمه متذكر شد: اين موضوع بيانش به اين دليل است كه بسياري از جلسات شهرستاني در مسير تدوين برنامه است كه بر اساس امور فرا دستي و افق پيشرفت كشور جمع بندي و به سمت اجرا حركت ميكند كه لازمه آن اين است كه در يك مجموعه زير ساخت هاي اطلاعاتي و عملياتي آن به خوبي و با تعامل و همراهي به سمت تحقق حركت كند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *