ضرورت بانكداري ديجيتال

 

زهرا لطيفي *

داده‌هاي مشتريان در بانكداري ديجيتال يكپارچه و همگون بوده و شيوه خدمات‌دهي به هر مشتري به صورت هوشمند صورت مي‌پذيرد. مهاجرت به سمت بانكداري ديجيتال الزاماتي دارد كه كل اكوسيستم بانكداري را شامل مي‌شود. بانكداري ديجيتال يعني دسترسي مشتري به خدمات بانكي در هر زمان و هر مكان. در ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه بانكداري ديجيتال با بانكداري اينترنتي و بانكداري آنلاين كاملا متفاوت است.در اين نوع بانكداري فقط ورود اطلاعات توسط شخص صورت مي‌گيرد و ساير فعاليت‌ها بايد سيستماتيك صورت پذيرد. بنابراين بانك‌هايي كه صرفا ساختار شعب را تغيير داده‌اند را نمي‌توان بانك ديجيتال ناميد. بر خلاف بانك‌هاي سنتي، براي ايجاد يك بانك ديجيتال واقعي چه در نقطه شروع، چه در نقطه پاياني و چه در سفر ديجيتال، مشتري محرك اصلي محسوب مي‌شود. در بانكداري ديجيتال داده‌هاي مشتريان يكپارچه و همگون بوده، بر اساس نتايج تحليل اطلاعات و سوابق آنها در هر لحظه تصميم مناسبي اتخاذ شده و در نهايت شيوه خدمات‌دهي به هر مشتري هوشمند صورت مي‌پذيرد. بنابراين نه‌ تنها به درخواست‌هاي صريح مشتري پاسخ داده مي‌شود، بلكه علايق و نيازهاي ضمني وي نيز شناسايي مي‌شود.فرست ديركت )First Direct‌(، اي‌ان‌جي ديركت )ING Direct(‌ و اچ‌اس‌بي‌سي‌ ديركت )HSBC Direct(‌ از پيشگامان بانك‌هاي ديجيتال در دنيا هستند؛ كه بدون هيچ شعبه‌اي خدمات بانكي را در سطح بين‌المللي ارائه مي‌كنند. ‌اكثر بانك‌هاي ايراني در مرحله <ديجيتال به عنوان پروژه> قرار دارند و حتي به مرحله ديجيتالي كردن كسب‌وكار هم نرسيده‌اند و تا رسيدن به يك بانك كاملا ديجيتال فاصله بسياري دارند. براي مهاجرت به بانكداري ديجيتال، ابتدا بايد فرهنگ سازماني را تغيير داد و براي ديجيتالي كردن فرهنگ سازماني، تغيير بايد از مديران ارشد آغاز شده و در لايه‌هاي پايين‌تر بانك نهادينه شود.يكي از نكات كليدي در بانكداري ديجيتال، يكپارچگي كانال‌هاي ارائه خدمات است. در واقع در بانكداري ديجيتال مشتري داراي يك هويت واحد در كليه درگاه‌ها و كانال‌هاي ارتباطي است و ارتباط با مشتري در هر زمان، هر مكان و بر روي همه ابزارها به شيوه‌اي يكنواخت انجام مي‌پذيرد و اگر مشتري از طريق يك كانال درخواست ارائه سرويس كند، بايد بتواند از ساير كانال‌ها درخواست خود را پيگيري كند.البته اين بدان معني نيست كه همه كانال‌ها در آن واحد بايد در دسترس تمام مشتريان باشد؛ بلكه در بانكداري ديجتال بايد اطلاعات مشتريان آناليز شده و مشخص شود كه هر مشتري در چه زمان‌هايي به چه كانال‌هايي احتياج دارد و كانال‌ها متناسب با نياز هر مشتري اختصاص داده ‌شوند. اين هوشمندي در ارائه خدمات و شخصي‌سازي خدمت، در نهايت به كاهش هزينه‌ها منجر مي‌شود كه از مهمترين ويژگي‌هاي يك بانك ديجيتال است. همچنين، در بانكداري ديجيتال موضوع اقتصاد مشاركتي مطرح مي‌شود؛ بدين معني كه از ساير امكانات خارجي نيز استفاده شود. بنابراين با توجه به معماري جديد بانكداري ديجيتال، در اين شيوه استفاده از API‌ هاي باز مطرح مي‌شود و يا از فناوري اينترنت اشيا براي احراز هويت استفاده مي‌شود.در پايان مي‌توان گفت مهاجرت به بانكداري ديجتال به كل اكوسيستم بانكداري مرتبط است و در مسير حركت به سوي بانكداري ديجيتال، علاوه بر ديجيتالي كردن معماري سازماني، فرهنگ سازماني، استراتژي‌ها، ساختار، مدل‌هاي عملياتي و راهكارهاي بانكي، محيط قانوني نيز بايد براي ديجيتالي شدن مهيا باشد.
* كارشناس اقتصادي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *