صورت هاي مالي بانك توسعه صادرات تصويب شد

صورت هاي مالي بانك توسعه صادرات ايران در سال ۱۳۹۵ با حضوراعضاي مجمع عمومي بانك، معاون وزير اقتصاد، اعضاي هيات مديره بانك و نمايندگان سازمان هاي مرتبط تصويب شد.
به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، در جلسه مجمع اين بانك، دكتر علي صالح آبادي مديرعامل اين بانك ضمن ارائه گزارشي از وضعيت داخلي و بين المللي اگزيم بانك ايران در سال گذشته، عملكرد و نسبت‌هاي مالي بانك در سال ۹۵ را براي اعضاي مجمع تشريح كرد.وي با اشاره به ارتقاي رتبه اعتباري بين المللي بانك توسعه صادرات در دو مرحله اظهار داشت: پس از برجام طي دو مرحله، رتبه اعتباري بانك از B‌ به B‌+ و سپس به BB‌- ارتقا يافته و رتبه حمايتي دولت از ۴ به ۲ ارتقاء پيدا كرده است.دكترصالح آبادي در تشريح عملكرد اعتباري بانك گفت: درسال ۹۵ حجم تسهيلات اعطايي درمجموع به ۶۴ هزار و ۲۶۴ ميليارد ريال بالغ شده است درحاليكه اين رقم درسال گذشته، ۵۷ هزار و ۸۸۹ ميليارد ريال بوده است. مديرعامل بانك توسعه صادرات با اشاره به تعداد ۴۳ شعبه وباجه بانك توسعه صادرات در سراسر كشور تصريح كرد: ۸۶ درصد از نيروهاي بانك تحصيلات ليسانس و بالاتر دارند كه در بخش هاي مختلف مشغول ارائه خدمت هستند.وي در حوزه توسعه روابط بين المللي گفت: در شرايط پساتحريم با ارسال سوئيفت به بانكهاي متعدد دنيا، ، ارتباط بانكي با ۱۲۷ بانك خارجي برقرار شده است.به گفته دكتر صالح آبادي در حال حاضر در ۳۵ بانك خارجي حساب بانك توسعه صادرات فعال شده است و همچنين امكان صدور حواله، برات، ضمانت نامه و گشايش اعتبارات اسنادي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در بانك توسعه صادرات وجود دارد.وي از ارائه خدمات كارگزاري قابل ارائه به مشتريان چون امكان انجام حوالجات ارزي، اعتباراسنادي و ضمانت نامه ارزي) ، برقراري مراودات بانكي با كشورهاي اروپايي از جمله گشايش و دريافت اعتبارات اسنادي ، صدور حواله و حل مشكل صدور ضمانت نامه براي شركت در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در برخي كشورهاي همسايه، CIS‌ و آفريقايي، انجام مراودات بانكي به ارزهاي محلي كشورهاي هدف ازجمله كشورهاي شرق آسيا، روسيه و تركيه و كاهش هزينه نقل و انتقال وجوه در خارج از كشور خبر داد.مديرعامل بانك توسعه صادرات در خصوص اعطاي تسهيلات اعتبار خريدارگفت : انعقاد قرارداد اعتبار خريدار به مبلغ ۵۰ ميليون دلار، پرداخت تسهيلات اعتبار خريدار به مبلغ ۱۸۰ ميليون دلار در سال ۱۳۹۵ و پرداخت حدود ۹۰۰ ميليون دلار تسهيلات اعتبار خريدار در سه سال اخير جهت تامين مالي صادرات در بانك توسعه صادرات عملياتي شده است.وي در حوزه اعتبارات اسنادي به گشايش اعتبار اسنادي پروژه پتروشيمي بوشهر به مبلغ پانزده ميلياردودويست ميليون يوان چين، معادل حدود دو ميلياردودويست ميليون يورو اشاره كرد.به گفته وي، بانك توسعه صادرات در موضوع مبارزه با پولشويي در آخرين ارزيابي بانك مركزي در بين بانكهاي كشور موفق شده است به كسب رتبه چهارم نائل شود.دكتر صالح آبادي با اشاره به فعاليت هاي بانك توسعه صادرات در حوزه مبارزه با پولشويي و تطبيق به موضوعاتي نظير تدوين رويه هاي داخلي براي تطبيق با استانداردهاي بين المللي، تكميل و مبادله ۸۰ مورد پرسشنامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با كارگزاران بانك و پايش كارگزاران در راستاي توسعه روابط بانكي بين‌المللي، تعيين سطح فعاليت مشتريان و ارائه اطلاعات لازم به مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي، دريافت، بررسي و ارائه گزارشهاي معاملات مشكوك و معاملات نقدي وجوه بيش از سقف مقرر به مركز اطلاعات مالي اشاره كرد.مديرعامل بانك توسعه صادرات به روابط خوب بين اين بانك با بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و صندوق ضمانت صادرات اشاره كرد و گفت: اضافه برداشتي از بانك مركزي تاكنون نداشته ايم و حسابهايمان نزد اين بانك در وضعيت مطلوب است. دكترعبدالرحمن نديمي بوشهري معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت هاي مالي اگزيم بانك ايران را مطلوب و شفاف توصيف كرد.وي با قدرداني از هيات مديره، مديرعامل، مديران و كاركنان بانك توسعه صادرات ايران گفت : درخواست مجمع از بانك تكميل خدمات banking Core‌ بانكداري متمركز در بانك توسعه صادرات است.در اين مراسم خانم خانلو نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن چابك خواندن بانك توسعه صادرات گفت: انضباط مالي بسيار خوبي بر اين بانك حاكم است و تامل در گزارش حسابرسي بيانگر آن است كه هزينه هاي اداري و پرسنلي نيز بسيار دقيق و به جا انجام شده است.وي تصريح كرد: اگزيم بانك ايران در زمينه توسعه روابط كارگزاري در سال گذشته بسيار مطلوب عمل كرده است و عملكرد اين بانك در زمينه قراردادهاي اعتبار خريدار قابل تقدير است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *