شناسنامه

روزنامه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی صبح ايران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه : دکتر محمدرضا راه چمنی

تلفکس : ۷۷۲۸۰۶۵۵

امور آگهی ها و مدیر روابط عمومی : ۰۹۱۰۷۶۲۴۱۲۵

آگهی های دولتی و شهرستانها : ۰۲۱۶۶۹۷۷۴۴۴

آدرس : تهران – خیابان سبلان جنوبی – کوچه شهید سعیدرضا زینلی – پلاک ۴۴ – طبقه دوم –

پست الکترونیکی : Asrarnewspaper@yahoo.com