رشد ۱۰۶ درصدي درآمدهاي پايدار شهرداري تهران

مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران گفت: در طول مدت ۱۰۰ روزي كه از روي كار آمدن شهردار جديد پايتخت مي‌گذرد علاوه بر اينكه هيچ گونه وامي براي مسائل مختلف شهرداري در سيستم درآمدي شهرداري اخذ نشده است، با وجود تصريح در قانون بودجه سال ۹۶ از فروش يا واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرداري نيز خودداري كرده‌ايم. ‌
به گزارش شهرنوشت، با آغاز مديريت محمدعلي نجفي در شهرداري تهران، همواره يكي از نكاتي كه درباره آن سخن مي گويند، مسئله درآمدهاي شهرداري تهران است. طبق آمار اعلامي، تا قبل از روي كار آمدن شهردار جديد پايتخت، عمده‌ترين محل درآمدي شهرداري، دريافت عوارض ساخت و ساز و نوسازي يا به عبارتي “شهرفروشي” بود. مسئله‌اي كه سال‌هاي گذشته مورد انتقاد كار‌شناسان حوزه شهري قرار مي‌گرفت، اما به دليل عوايد سرشاري كه نصيب شهرداري مي‌كرد، گوش شنوايي براي پذير اين انتقادات وجود نداشت. همين نكته نيز بر صدر برنامه‌هاي نجفي قرار گرفت و وي راه حل اداره تهران را در مسيري غير از شهرفروشي جستجو كرد. به همين دليل به محض مستقر شدن در ساختمان بهشت، اقدامات موثري را براي دستيابي به راه حلي به منظور كسب درآمدهاي پايدار، انجام داد. از عدم دريافت وام و نفروختن دارايي‌هاي سرمايه‌اي گرفته، تا فراهم كردن شرايطي براي دريافت عوارض و درآمدهاي قانوني، همگي بخشي از اقدامات نجفي در مدت ۱۰۰ روز گذشته بود.مهدي رزمي، مدير كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران است توضيحات بيشتري در اين باره مي دهد .وي در خصوص درآمد‌هاي سال ۱۳۹۶ مي گويد ؛درآمد مصوب سال۱۳۹۶ شهرداري تهران مبلغ ۱۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان است كه از اين مقدار ۱۱ هزار و۵۱۱ ميليارد تومان در بخش نقد و ۶ هزار و ۳۸۹ ميليارد تومان هم در بخش غيرنقد است. سهم نقدي ۶۴ درصد و سهم غيرنقدي ۳۶ درصد است.درآمد مصوب تحقق يافته تا پايان مردادماه در بخش نقد، حدود ۴ هزار ميليارد تومان و ۸۲ درصد و در بخش غيرنقد نيز هزار و ۶۷۴ ميليارد تومان و ۶۲ درصد بوده است كه در مجموع ۵ هزار و ۶۸۲ ميليارد تومان عملكرد درآمدي داشتيم. در كل ۷۵ درصد درآمد شهرداري محقق شده است.مهدي رزمي، مدير كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران ادامه داد :در دوره جديد مديريتي شهر تهران، توجه به درآمد پايدار در اولويت ماست و بيشتر برنامه‌هايمان نيز براي سال آتي بر توجه به بخش درآمد پايدار بنا شده است. آيتم‌هاي مختلف مربوط به درآمدهاي پايدار كه مصوب شده، عمدتا به صورت نقد است. پيش بيني اين بخش براي سال جاري مبلغ ۳ هزار و ۶۸۸ ميليارد تومان بوده كه سهم آن از درآمدهاي مصوب كل شهرداري تهران، ۲۱ درصد است، اما اگر آن را نسبت به درآمد نقد مورد سنجش قرار دهيم، حدود ۳۲ درصد است.درآمد پايداري كه در ۵ ماهه اول سال جاري داشتيم، حدود هزار و ۵۵ ميليارد تومان بود كه براساس اين عملكرد، ۱۹ درصد كل درآمدهايي كه محقق شده، پايدار بود كه نسبت آن در درآمدهاي نقدي، حدود ۲۶ درصد است.از ابتداي شهريورماه تا پايان هفته گذشته (۱۰۰روز)، درآمدي كه بايد طبق بودجه مصوب وصول مي‌كرديم، در بخش نقدي مبلغ ۳ هزار و ۱۵۳ ميليارد تومان و در بخش غيرنقدي ۷۵۰ ميليارد تومان است.در مجموع مي‌توان گفت كه بايد در اين بازه زماني صد روزه، حدود ۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كرديم كه با ۲ هزار و ۵۳۸ ميليارد تومان، حدود ۵۲ درصد عملكرد در اين صد روز داشتيم. در كل عملكردمان نسبت به ميانگين ۵ ماهه اول كمتر بود كه ۶۲ درصد در بخش نقدي و ۳۲ درصد در بخش غيرنقدي بود.اما پس از بررسي عملكرد درآمدي، در خصوص درآمدهاي پايدار وضعيت بهتري را شاهد بوديم؛ به طوري كه در اين صد روز نسبت به آن درآمد مصوب، بايد مبلغ هزار و ۱۰ ميليارد تومان عملكرد درآمد پايدار به دست مي‌آمد، اما با رقم هزار و ۶۶ ميليارد تومان، در مجموع ۱۰۶ درصد عملكرد داشتيم كه سهمش از درآمد كل ۴۲ درصد بود؛ يعني تقريبا دو برابر سهمي كه در بودجه پيش بيني شده بود.البته موضوع اصلي سياست جديد مديريت شهري در حوزه شهرسازي اين است كه براساس ضوابط و مقررات و در چارچوب طرح تفصيلي و به صورت سيستمي اين درآمد كسب شود. البته عمده كاهش درآمد ما در اين مدت نيز بيشتر در بخش درآمدهاي ناپايدار بوده است، بخشنامه‌اي كه شهرداري در خصوص موضوع شهرسازي ابلاغ كرد، وصول درآمد را به سمت ضابطه مندترشدن بيشتر و سيستمي محور شدن سوق داد.بخشنامه مربوط به ممنوعيت صدورهولوگرام، تاثيري در كليات درآمد ندارد، توقف صدور هولوگرام باعث مي‌شود كه درآمد از بخش غيرنقدي به بخش نقدي و خزانه شهرداري سوق پيدا كند. رزمي گفت :شرايط اقتصادي حاكم بر كشور و ركود بخش مسكن نيز از عوامل تاثير گذار ديگر است. همچنين بخش قابل توجهي از درآمد مصوب، مربوط به فروش املاك و پروژه‌هاي مشاركتي بوده كه در بودجه پيش بيني شده است. نكته‌اي كه بايد در اين بين به آن اشاره كرد اين است كه در صد روز گذشته هيچ گونه درآمدي از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي نداشته و به طوركلي هيچ ملكي واگذار نشده است. البته گفتني است كه كسب درآمد از اين محل در بودجه پيش بيني شده، اما طي اين مدت عملكردي در اين خصوص به ثبت نرسيده است.وي اظهار داشت :با توجه به اينكه فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه ما پيش بيني شده و جزو تكاليف بودجه‌اي ما است، اما در اين صد روزه فروش و واگذاري نداشتيم و احتمال دارد تا پايان سال شرايط ديگري داشته باشيم.بخشي از ۱۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بودجه سال ۱۳۹۶ مربوط به فروش پروژه‌هاي مشاركتي است كه بخشي از آن مربوط به فروش و بخشي واگذاري است؛ به دليل اينكه مقداري از آن غيرنقدي است و مقداري نيز به صورت درآمد نقد لحاظ شده است.نكته قابل توجه ديگري كه سبب شد در كاهش درآمدهاي شهرداري تاثيرگذار باشد، اين بود كه در ۵ ماهه ابتداي سال جاري، مبلغي تحت عنوان اخذ وام براي پيشبرد پروژه‌ها داشتيم. بر همين اساس حدود ۳۵۰ ميليارد تومان در مجموعه شهرداري تهران وام داشتيم كه در اين صد روزه هنوز وامي در سيستم درآمدي ما ثبت نشده است.در مجموع، بحث‌هاي مهمي كه در اين صد روزه در حوزه درآمدي اتفاق افتاد، بخش نامه ضابطه‌مند كردن شهرسازي بود كه تاثير مناسبي در عملكرد شهرداري بود، اما در عين حال تاثير منفي در درآمدهاي شهرداري داشت. بحث بعدي ابلاغ بخشنامه ممنوعيت صدور هولوگرام بود كه به جهت ضابطه‌مندي، شفافيت و انضباط مالي بسيار تاثيرگذار بود، چراكه اين اقدام در جهت سوق دادن درآمد‌ها به سمت خزانه شهرداري صورت گرفت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *