تمديد توافق كاهش عرضه اوپك از سوي وزراي كشورهاي صادر كننده نفت

۱۴ عضو اوپك در يكصد و هفتاد و سومين نشست عادي اين سازمان بار ديگر توافق نوامبر ۲۰۱۶ را براي ۹ ماه ديگر تمديد كردند و در پايان براساس تصميم اعضا، توليد نفت ليبي و نيجريه نبايد از سقف توليد سال ۲۰۱۷ فراتر رود.
به گزارش شانا، وزيران نفت و انرژي كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در نشست پشت درهاي بسته بر سر تمديد توافق ماه نوامبر اين سازمان مبني بر كاهش يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه اي توليد نفت در بازه زماني ۹ ماهه تا پايان سال ۲۰۱۸ به اجماع رسيدند.در همين حال قرار بر اين شد كه ليبي و نيجريه كه از توافق كاهش عرضه معاف هستند از سقف توليد خود در سال ۲۰۱۷ فراتر نروند.صد و هفتاد و سومين نشست عادي اوپك و سومين نشست مشترك توليدكنندگان نفت عضو و غير عضو اوپك با انتشار بيانيه‌اي به كار خود پايان دادند.به نقل از پايگاه اينترنتي دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، بيانيه پاياني سومين نشست توليدكنندگان نفت عضو و غير عضو اين سازمان، به شرح ذيل است:سازمان كشورهاي صادركننده نفت و كشورهاي آذربايجان، بحرين، برونئي دارالسلام، قزاقستان، مالزي، مكزيك، عمان، روسيه، سودان و سودان جنوبي با يادآوري حق مردم و كشورها در حاكميت هميشگي بر ثروت‌ها و منابع طبيعي؛ با در نظر گرفتن شرايط كنوني بازار و فرصت‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت؛با تأييد لزوم همكاري مشترك ميان كشورهاي صادركننده نفت براي دستيابي به ثبات پايدار در بازار نفت به‌منظور حفظ منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت؛با يادآوري اين كه كشورهاي عضو اوپك در ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ ميلادي ديدار كردند و تصميم گرفتند كه توليد روزانه خود را از يكم ژانويه سال ۲۰۱۷ ميلادي به مدت ۶ ماه به ميزان يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه كاهش دهند؛با يادآوري اين كه در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۱۶ ميلادي كشورهاي آذربايجان، بحرين، برونئي دار السلام، گينه استوايي، قزاقستان، مالزي، مكزيك، عمان، روسيه سودان و سودان جنوبي، (كشورهاي غير عضو اوپك امضا كننده توافق جهاني كاهش توليد نفت) در پي تمايل خود براي دستيابي به ثبات بازار نفت در جهت منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت، پيشنهاد دادند كه به طور داوطلبانه توليد روزانه نفت خود را به مدت ۶ ماه از يكم ژانويه سال ۲۰۱۷ ميلادي به ميزان ۵۵۸ هزار بشكه كاهش دهند، به گونه‌اي كه شرايط و دورنماهاي غالب بازار را در نظر گيرند؛با يادآوري اين كه اوپك و كشورهاي غير عضو اوپك امضاكننده توافق در ۲۵ مه سال ۲۰۱۷ ميلادي توافق جهاني كاهش توليد نفت را اصلاح كردند و آن را به مدت ۹ ماه ديگر از يكم ژوئيه ۲۰۱۷ تمديد كردند.با توجه به اين كه كشورهاي عضو اوپك در نشست ۱۷۳ اين سازمان در نظر گرفتند كه بنيادهاي كنوني عرضه و تقاضا و دورنماهاي آني آن مستلزم اصلاح توافق جهاني كاهش توليد نفت ۲۵ مه ۲۰۱۷ با هدف تحقق هدف بازگشت توازن به بازار با وجود بهبود بازار تاكنون، است.با توجه به اين كه كشورهاي عضو اوپك، همسو با تصميم يادشده، بر پايبندي خود به بازار باثبات و متوازن نفت و بر اهميت مشاركت گسترده‌تر ديگر توليدكنندگان نفت در تلاش‌ها براي متوازن كردن بازار تأكيد كردند.با توجه به اين كه اوپك و كشورهاي امضاكننده غير عضو اوپك ششمين گزارش و پيشنهادهاي كميته مشترك وزارتي نظارت را در نظر گرفتند كه اين كميته هم فرض‌هاي گوناگون مطرح شده از سوي كميته فني مشترك را درباره تمديد توافق جهاني كاهش توليد نفت در نظر گرفته بود،با توجه به اين كه اوپك و كشورهاي امضاكننده غير عضو اوپك پيشنهاد مطرح شده از سوي كميته مشترك وزارتي نظارت را پذيرفتند كه از سوي الجزاير، كويت، ونزوئلا و عربستان و دو كشور غير عضو اوپك (روسيه و عمان) به رياست كويت و روسيه تدوين شده بود و تصميم گرفتند كه كميته مشترك وزارتي نظارت بايد به نظارت بر سطح پايبندي و همچنين شرايط بازار و دورنماهاي آني ادامه دهد و اقدامات بيشتري را در صورت لزوم پيشنهاد دهد؛ و افزون بر آن، اين كه كميته فني مشترك با حمايت دبيرخانه اوپك بايد به كمك فني ماهانه خود به نهادهاي مطرح شده در توافق جهاني كاهش توليد نفت ادامه دهد.با تأييد تمايل اوپك و كشورهاي امضاكننده غير عضو اوپك براي دستيابي به ثبات بازار نفت در جهت منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان،با تأييد اهميت پايبندي به محتواي توافق جهاني كاهش توليد نفت،با باور به ضرورت همكاري مشترك براي كمك به تثبيت بازار نفت،اوپك و كشورهاي يادشده غير عضو اوپك به تعهدهاي ذيل دست يافته‌اند؛۱٫ اوپك تصميم خود را كه در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ اتخاذ شد، تثبيت مي‌كند.۲٫ توافق جهاني كاهش توليد نفت به اين وسيله اصلاح مي‌شود تا براي كل سال ۲۰۱۸ ميلادي و از ماه ژانويه سال ۲۰۱۸ ميلادي اجرايي شود و همزمان پايبندي كامل و به موقع اوپك و كشورهاي امضاكننده غير عضو اوپك همسو با كاهش داوطلبانه و توافقي تعهد مي‌شود.۳٫ با توجه به ابهام‌هاي عمدتاً مربوط به عرضه و تا حدي رشد تقاضا، قصد بر اين است كه در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ ميلادي، فرصت اقدامات اصلاحي بيشتر بر اساس شرايط مسلط بازار و پيشرفت‌هاي به دست آمده در جهت بازگشت دوباره توازن به بازار نفت در آن زمان، در نظر گرفته خواهد شد.۴٫ آذربايجان، بحرين، قزاقستان، مالزي، مكزيك، عمان، روسيه، سودان و سودان جنوبي، همچنان به اصلاح توليد نفت خود به طور داوطلبانه و تدريجي ادامه مي‌دهند.۵٫ متعهد مي‌شوند كه تعهد كامل خود در قالب توافق جهاني كاهش توليد نفت به طور انفرادي و جمعي را محقق كنند.۶٫ همكاري خود را در قالب يك چهارچوب پويا و شفاف، شامل نظارت مستمر، تحليل و دورنماهاي مشترك براي ثبات پايدار بازار در ميان مدت و كوتاه مدت در جهت سود توليدكنندگان و مصرف كنندگان، تقويت كنند؛۷٫ از تمديد شرح وظايف كميته مشترك وزارتي نظارت شامل الجزاير، كويت، ونزوئلا و عربستان و دو كشور امضاكننده غير عضو اوپك يعني روسيه و عمان به رياست عربستان و روسيه و برخوردار از كمك كميته مشترك فني در دبيرخانه اوپك حمايت مي‌كند تا اين كميته وزارتي به دقت وضع پايبندي به توافق جهاني كاهش توليد نفت را بررسي كند و به نشست اوپك و غير اوپك گزارش دهد۸٫ استمرار و همكاري خودجوش در قالب نشست‌هاي منظم نهادينه شده در سطح فني و وزارتي را تضمين كنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *